Українська мова

1. Повторення вивченого з теми.(Повторити правила з параграф. 25, 26, 27, 28)

2. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.(Вивчити правила з параграфа 29 с.179.Виконати впр. 317 (усно), 321 (письм.))

3. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.(Виконати впр. 323 (письм.))

4. Тренувальні вправи. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.(Виконати впр. 326 (письм.))

5. Урок розвитку мовлення.Написати твір-роздум на тему «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії». У творі використати безсполучникові речення.

6. Контрольна робота №4 (тестові завдання). Безсполучникове складне речення.Виконати тестові завдання з теми «Безсполучникове складне речення».

7. Тренувальні вправи. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.Виконати впр. 324, 327, 328, 331.

8. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності. Текст, його основні ознаки. Будова тексту. Опрацювати параграф 30 с. 190-191.Виконати впр. 337 (усно), 339. Опрацювати параграф 31 с. 192-193. Виконати вправу 341.

9. Урок розвитку мовлення № 18. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей. Опрацювати теоретичний матеріал на с. 196. Виконати вправу 346.

10. Види й засоби міжфразового зв’язку . Опрацювати параграф 32 с. 203. Виконати впр. 352.

11. Урок розвитку мовлення №19. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту. Опрацювати теоретичний матеріал на с. 200-202. Скласти конспект тексту.

12. Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях. Виконати впр. 362, 364.

13. Контрольна робота №5 (тестові завдання).Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності.Виконати тестові завдання.


Українська література

1.Т.Г.Шевченко " І мертвим, і живим..." Опрацювати матеріал підручника на с.236-239. Виписати із послання слова,, які стали крилатими.

2.Т.Г.Шевченко. "Катерина". Тема жіночої долі у творі. Опрацювати матеріал підручника на с.240-244. Прочитати твір "Наймичка".

3-4. Т.' Шевченко .,,Наймичка''. Реалістично-побутове втілення теми жіночої долі.Опрацювати матеріал підручника на с.246-248.

5-6.Лірика Т.Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. ,, Доля''/вивчити напам'ять /. ,,Росли укупочці, зросли'''. Прочитати поезії. Опрацювати матеріал підручника на с.251-254.

7.Біблія в житті Шевченка. Світле пророцтво поета..,,Ісайя.Глава35''. Опрацювати матеріал підручника на с.260-247.

8.Позакласне читання Шевченко ,, Художник''. Прочитати твір.Сформулювати 10 питань до твору.

9.Диспут за проблематикою творів Шевченка.Письмово сформулювати питання до диспуту . Підготуватися до контрольної роботи за творчістю Шевченка.

10. Контрольна робота за змістом творів Т. Шевченка. Дібрати цитати діячів світової культури про Шевченка.

11.Підсумковий урок. Світова велич поета. Прочитати ,, Чорна рада'' П . Куліша.

12.П. Куліш - відомий письменник, літературний критик, перекладач . Опрацювати матеріал підручника на с.275-286.

13.,,Чорна рада'' - перший україномовний історичний роман -хроніка. Походження назви. Історична основа й авторська уява, Романтичність стилю. Опрацювати матеріал підручника на с.286-289, відповідати на питання 1-4 на с.295 (усно).

14.-15.Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв роману "Чорна рада''. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю і обов'язку. Опрацювати матеріал підручника на с. 290-293. Дібрати цитати до образів головних героїв. Прочитати повість Марка Вовчка "Інститутка".

16.Марко Вовчок "Інститутка". Життєва і творча діяльність письменниці. Опрацювати матеріал підручника на с.297-307, відповідати на питання 1-16 на с.315 (усно).

17.Продовження теми народного життя в повісті "Інститутка".Образи персонажів - людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі, відповідати на питання 17 на с.315 (усно). Підготуватися до підсумкової контрольної роботи.

18.Підсумкова контрольна робота.

19.Урок позакласного читання.Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року.


Іноземна мова(Англійська мова)

1. Одяг.Одяг та особистість.Опрацювати лексику на с 18- фото додаю,опрацювати с.5,6-фото додаю.

2.Мода.Опрацювати с.39,40

3.Молодіжні стилі.Опрацювати с.43,44-це у підручнику Карпюк.

4.На мапі Британії. Опрацювати с.182-183. Викон.усно впр.2 с.182,183

5.Навколо Англії.Опрацювати текст впр. 3 с.184.Викон. усно впр.4,5 с.185

6.Різноманітність традицій.Викон. усно впр.1 с.188. Опрацювати географічні назви впр.3 с.189

7.Об'єднане Королівство, як ми його бачимо.Past Tenses Revision.Виконати впр.1,2,3 с.192,193

8.Хто найкращий блогер?Виконати усно впр.5 с.194.Письмово впр.7 с.194.

9.Унікальне місто.Виконати усно впр.6 с.194. Опрацювати впр.4 с.193

10.Навколо Великої Британії. Опрацювати інформацію впр.1 с.194.Виконати усно впр.2 с.195

11.Міста Британії.Виконати усно впр.6 с.199.Виконати письмово впр.7 с.200

12 Розкажи мені про Об'єднане Королівство.Читати текст впр.1а) с.201.Усно відповідати на запитання впр.1б) с.202.Виконати усно впр.2а,б с.203,204

13. Яке місце ти б хотів відвідати?Виконати усно впр.4а) с.204.Виконати усно впр.6а)с.205

14. Що можна оглянути в Об'єднаному Королівстві.Passive Voice Revision.Виконати письмово впр.4 с.212.Підсумковий урок по темі

15. Повернення до України.Виконати усно впр.1 с.226.Читати впр.2 с.226.Підготувати 5 запитань до тексту.

16. Пошук інформації.Опрацювати мовленнєву ситуацію впр.8 с.224.Підготувати діалог за вказівкою впр.8 с.224

17 Підготовка до проєктгої роботи.Опрацювати матеріал на с.222-225

18. Виконання та презентація проєкту"Україна-це Європа"

19.Повторення вивченого матеріалу.Читати впр 2 с 218.Виконати письмово впр.2б с.220

20. Підсумковий урок з теми Україна

21. Контроль аудіювання.

22. Контроль читання.

23 Контроль письма.

24.Контроль говоріння.


Зарубіжна література

1. Нові тенденціі в драматургіі кінця 19-початку 20 ст. "Стара" і "нова"драма. Опрацювати статтю з підручника на ст.236-240.

2.Генрік Ібсен "Ляльковий дім".Роль Ібсена в розвитку світовоі драматургіі. Прочитати1-3 дію п'єси.

3. "Ляльковий дім"як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту. Відповідати на питання1-6. (Ст.250).

4.Композиція п'єси"Ляльковий дім".Образна система. Підтекст. Символіка. Підібрати цитати для характеристики образу Нори.

5.Б.Шоу"Пігмаліон" Специфіка втілення античного міфу в п'єсі. Прочитати"Пігмаліон".

6.Динаміка образу Елізи Дулітл у п'єсі"Пігмаліон". Підібрати матеріал для характеристики образу Е. Дулітл.

7.Ідеі одухотворення людини і життя засобами мистецтва у творі "Пігмаліон". Переглянути фільм-мюзикл"Моя чарівна леді".

8.М. О. Булгаков"Собаче серце" Украінські сторінки життя Булгакова. Підготувати презентацію на тему"Киів М.Булгакова".

9."Собаче серце"як метафора соціальних експериментів доби. Підібрати матеріал для характеристики образу професора Преображенського.

10.Рей Бредбері"451 градус за Фарингейтом". Тривога за майбутнє суспільства в романі-утопіі. Відповідати на питання3-11(с.295)


Історія України

9-А кл.

Прочитати параграф 21, повторити параграф 22, ст. 192- 194 (п.3,4).

Написати повідомлення про культурне життя поляків в Україні в др. пол. ХІХ ст.

Підготувати проєкт на тему :"Наш край в др. пол. ХІХ ст."

Для підготовки додаткових завдань опрацювати завдання на ст. !99- 200

Прочитати § 23.

Прочитати § 24, письмово заповнити табличку на ст. 216.

Скласти історичний портрет М.Міхновського, переглянувши лекціюhttps://www.youtube.com/watch?v=eSm0K7sAc0w

Прочитати § 25

Виписати в історичний словник усі нові поняття із цих параграфів.

Опрацювати завдання до практичного заняття на ст. 235- 236.

Прочитати § 27-29, виписати основні поняття .

Написати есе «Товариство «Просвіта» - нові випробування на зламі епох».

Виконати тести на закріплення вивченого матеріалу.https://naurok.com.ua/test/ukra-na-na-pochatku-hh-st-pered-viklikami-modernizaci-5787.html

Прочитати параграф 26,

Письмово виконати завдання 12 на ст. 234.

Охарактеризувати історичний портрет П.Столипіна (письмово).

Повторити § 23-25. Підготуватися до уроку узагальнення

https://www.youtube.com/watch?v=75FvxFiYkfg

Прочитати § 30-31, виконати письмово завдання 14, сторінка 262(додатково).

Прочитати § 32, виконати письмово завдання 12 на ст. 269 ;

Прочитати § 33, виконати письмово завдання 11 на ст. 274;

https://www.youtube.com/watch?v=5c_8J3QSDvY

Всі нові поняття виписати в словничок .

Підготуйте презентацію на тему практичного заняття: « Традиції та побут української сім’ї».


9-Б кл.

Прочитати параграф 26. пункт 1, ст. 226-228;

Прочитати параграф 28-29, виконати письмово завдання 13, сторінка 249;

Скласти історичні портрети таких діячів :П.Столипін, І.Боберський, К.Трильовський , А.Шептицький ( на вибір ).

Всі нові поняття виписати в словничок .

Прочитати § 26. Пункти 2-6, ст.. 228-234.

Виконати письмово завдання на ст. 238 на узагальнення вивченого матеріалу.

Попрацювати з контурною картою, виконати завдання 3 на ст. 236.

Прочитати § 30-31, виконати письмово у робочих зошитах завдання 14 на ст.262.

Прочитати § 32, пункт 1, ст. 263-265, скласти історичний портрет вченого, церковного діяча, письменника середини ХІХ – початку ХХ століття(на вибір).

Прочитати § 30-31, виконати письмово завдання 14, сторінка 262(додатково).

Прочитати § 32, виконати письмово завдання 12 на ст. 269 ;

Прочитати § 33, виконати письмово завдання 11 на ст. 274;

https://www.youtube.com/watch?v=5c_8J3QSDvY

Всі нові поняття виписати в словничок .

Підготуйте презентацію на тему практичного заняття: « Традиції та побут української сім’ї».

Підготуватися до практичного заняття, написати коротке дослідження :»Наш край на початку ХХ століття»

Повторити вивчений матеріал § 30-33, , підготуватися до уроку узагальнення по темі


Всесвітня історія(9-А)

Прочитати параграф 26, нові поняття виписати в словничок.

Письмово у зошиті виконати завдання 12, 13, 14 на сторінці 225 підручника

Повторити § 26, виконати письмово завдання 13, 14, с. 225.

Виконати тести на закріплення теми «Міжнародні відносини».https://naurok.com.ua/test/mizhnarodni-vidnosini-na-pochatku-hh-st-103750.html

Прочитати § 27, письмово заповнити табличку на с. 234 .

Прочитати § 28, письмово заповнити табличку на с. 246.

Скласти історичний портрет одного із діячів світової культури даної епохи(на вибір). На форзаці підручника є план складання історичного портрету діяча.

Виконати тести на закріплення теми " Розвиток культури к. ХІХ-поч. ХХ ст. https:naurok.com.ua/test/rozvitok-kulturi-kincya-hviii-pocatku-hh-st-102340.html

Повторити & 26 , виконати тести по цій темі із попереднього завдання.

Прочитати & 27, закінчити заповнювати табличку на с. 234.

Прочитати & 28, закінчити заповнювати табличку на с. 246.

Письмово виконати завдання 2 на с. 246.

Скласти історичний портрет одного із діячів світової культури даної епохи ( на вибір). На форзаці підручника є план складання історичного портрету діяча .(Повторне завдання.)

Повторити § 26-28, виконати тести по цій темі із попереднього завдання

Підготуватися до уроку узагальнення по темі;

Написати коротке есе : «Довге» ХІХ століття – основні здобутки ,ідеї, виклики».


9-Б кл.

Прочитати параграф 23.

Прочитати параграф 26, сторінки 219- 222, виписати нові поняття у словничок.

Прочитати § 26, пункт 3,4 , ст. 222 - 225.

Повторити § 15-22, 23,25, 26.

Готуватися до узагальнення та повторення вивченого матеріалу.

Скласти історичний портрет діяча (на вибір). План складання портрету є на форзаці підручника.

Повторити § 26, виконати тести по цій темі із попереднього завдання.

Прочитати § 27, закінчити заповнювати табличку на ст. 234 .

Прочитати § 28, т закінчити заповнювати табличку на ст. 246.Письмово виконати завдання 2 на ст.246.

Скласти історичний портрет одного із діячів світової культури даної епохи(на вибір). На форзаці підручника є план складання історичного портрету діяча. ( Повторне завдання)

https://naurok.com.ua/urok-uzagalnennya-mizhnarodni-vidnosini-hih-hh-st-165651.html

Прочитати §27, ПИСЬМОВО виконати завдання 2 на ст. 234, і завдання 12 ( табличка ) на ст. 234.

Прочитати §28, ПИСЬМОВО виконати завдання 12 ( табличка ) на ст. 246.

Підготуватися до практичного заняття, написати коротке дослідження :»Повсякденне життя людей на початку ХХ століття »

Повторити вивчений матеріал §26-28, , підготуватися до уроку узагальнення по темі


Основи правознавства

1/Тема. Взаємні обов'язки батьків та дітей. Опрацювати параграф 18

2. Практичне заняття. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності .Прочитати параграф 22-23.

3. Урок узагальнення. Тести ст. 170-171

4. Професія "юрист" . Юристи в нашому житті. Прочитати параграф 24.

5. Світ юридичних професій. Юристи в нашому житті. Параграф 24.

6. Поліцейські ( патрульні, дільничні офіцери поліції). Параграф 25.

7. Практичне заняття. Віртуальна зустріч з юристом чи правозахисником

8. Урок узагальнення


Мистецтво

1.Тема:Телебачення:погляд у світ.Урок узагальнення.

Д/З. Опрацювати параграф 25-26.Приклади телепередач,яким надаєте перевагу,чому?

2.Тема:фотомистецтво та реклама.

Д/З.Опрацювати параграф 27-28.Ваше ставлення до реклами,її вплив,чому?

3,4.Тема уроку: «Фотомистецтво та реклама.Фототворчість А.Адамса,Ю.Химича,Г.Маліна,Ч.Юнга. Слухання музичного твору О.Зацепіна(«Есть только миг»)».

Д\З.Створення реклами української продукції в стилі мінімалізм.

5,6.Тема уроку: «Поширення мистецтва:музеї,галереї,бібліотеки.Форми збереження культурної спадщини».

Д\З.Переглянути фільми про незвичайні бібліотеки і музеї світу.

7. Тема: Поширення мистецтва : музеї , галереї , бібліотеки (продовження) .Д/З: Переглянути презентації про незвичайні бібліотеки , галереї, музеї . Створити рекламний плакат ( формат А - 4) про гуртки або секції нашої школи .

8. Тема: Мистецтво в діалозі культур . Узагальнення знань з мистецтва різних епох , стилів , напрямів.Д/З: Опрацювати параграф 31 (с.192 - 197). Знайти 5 - 6 спільних і відмінних рис мистецтва Заходу і Сходу .


Алгебра

Тема. Основні правила комбінаторики. Опрацювати п. 21. Розв’язати вправи: 21.2, 21.4, 21.5, 21.7, 21.9

Тема. Частота та ймовірність випадкової події. Опрацювати п. 22. Розв’язати вправи: 22.1, 22.3, 22.4, 22.6, 22.8

Тема. Початкові відомості про статистику. Опрацювати п. 24 (ст 235-236). Розв’язати вправи 24.1 ,24.2 ,24.3 ,24.4.

Тема. Способи подання даних та їх обробки. Опрацювати п.24 (ст 237-242). Розв’язати вправи 24.8, 24.6, 24.9, 24.11, 24.14, 24.15.

Тотожні перетворення раціональних виразів. Розв’язування раціональних рівнянь. Повторити формули скороченого множення, алгоритм розв'язування дробових раціональних рівнянь. Розв’язати вправи 1.34, 2.23, 3.29, 4.15, 6.50, 11.58.

Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів. Розв'язування раціональних рівнянь. Повторити формули скороченого множення, властивості рівнянь. Розв'язати вправи 1.34(3-5), 9.29(2), 4.15(2-4), 3.33(4-5).

Тема. Розв'язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводятся до квадратних. Повторити формули коренів квадратного рівняння. Біквадратні рівняння. Розв'язати вправи 5.56, 11.54, 11.55.

Тема. Функції. Властивості та графіки функцій. Повторити ₴2 п.7,8,9,10,11 .Розв'язати вправи 9.13, 10.16, 11.24.

Тема. Нерівності. Розв'язування нерівностей та їх систем. Повторити п.1-6. Розв'язати вправи 3.4, 4.12(3-6), 5.19,5.24.

Тема. Розв'язування задач і вправ за допомогою рівнянь. Повторити п.13,14. Розв'язати вправи 13.4, 13.6, 14.2, 14.4, 14.7

Тема. Розв'язування текстових задач. Розв'язати задачі 20.65, 20.87.


Геометрія

Тема. Скалярний добуток векторів. Опрацювати § 4, п. 16. Розв’язати задачі: 16.5, 16.7, 16.9, 16.13, 16.14, 16.15

Завдання 4 "Перевір себе в тестовій формі".

Тема. Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур. Опрацювати §5 п.17. Розв’язати задачі 17.1, 17.4, 17.5, 17.11, 17.13, 17.15.

Тема. Симетрія відносно точки та прямої. Опрацювати §5 п.18,19 (ст 175-177). Розв'язати задачі 18.1, 18.2, 18.5, 18.7, 18.9, 19.2, 19.5, 19.11, 19.13, 19.14, 19.17.

Тема. Поворот. Опрацювати §5 п.19 (ст 178-179). Розв'язати задачі 19.8, 19.9, 19.19, 19.21, 19.27.
Паралельне перенесення. Розв'язати задачі 19.9, 19.10, 19.19, 19.28.

Тема. Площі трикутників. Повторити ₴1 п.5. Розв'язати задачі 5.5, 5.8(1), 5.10, 5.14.

Тема. Чотирикутники та їх властивості. Повторити. Паралелограм. Ромб. Прямокутник. Трапеція. Розв'язати задачі 1.24, 3.57, 5.39, 5.40.

Тема.Розв'язування трикутників. Повторити п.1-5. Розв'язати задачі 2.2, 2.8, 2.18,3.3, 3.13.

Тема. Правильні многокутники. Повторити п.6. Розв'язати задачі 6.9, 6.11, 6.17, 6.19, 6.22.

Тема. Декартові координати на площині і вектори. Повторити п.8-10. Розв'язати задачі 9.11, 10.8, 10.10,11.6, 11.10.


Біологія(9-А)

Тема. Еволюція людини. Етапи еволюції людини. Опрацювати § 44, с. 178-183. Матеріал для перегляду: wym-1585743489085

Тема. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя. Опрацювати § 43.

Тема. Основи еволюційної філогенії та систематики. Опрацювати § 45.

Тема. Неклітинні форми життя: віруси. Опрацювати § 46.
/За підручником, Остапченко, Біологія 9 клас/

Тема. Огляд основних еукаріотичних таксонів. (§ 47)

Тема. Екосистема. Різноманітність екосистем. (§ 48)

Тема. Харчові зв'язки в екосистемах. (§ 49)

Тема. Потоки енергії та кругообіг речовин у екосистемах. (§ 49)

Тема. Біотичні, абіотичні та антропічні фактори.
Проект: Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості. (§ 50)

Тема. Стабільність екосистем та причини їх порушення. (§ 51)

Тема. Біосфера як цілісна система. § 52.

Тема. Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища. § 53.

Тема. Поняття про селекцію. § 54.

Тема. Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин. § 55, с. 229-231.

Тема. Досягнення тварин. Методи селекції тварин. § 55, с. 231-233.

Тема. Огляд традиційних біотехнологій. § 56.

Тема. Основи генетичної та клітинної інженерії. § 57 с.238-239, 58.

Тема. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично модифіковані організми. § 57, с. 239-242.

Тема. Контрольна робота 2.

Тема. Узагальнення знань. Основні загальні властивості живих систем. Опрацювати текст. с. 248.


Біологія(9-Б)

Тема. Етапи еволюції людини. Прочитати § 44.

Тема. Повторити тему "Еволюція органічного світу" § 38-44.

Тема 3-4. Основи еволюційної філогенії і систематики. Прочитати § 45.

Тема. Основні групи організмів: віруси. Прочитати § 46, пункт 1-4.

Тема. Бактерії. Прочитати § 46, пункт 5.

Тема. Огляд основних еукаріотичних таксонів: гриби. Прочитати § 47, пункт 1.

Тема. Огляд основних еукаріотичних таксонів: рослини. Прочитати § 47, пункт 2.

Тема. Огляд основних еукаріотичних таксонів: тварини. Прочитати § 47, пункт 3.

Тема. Поняття про екосистему. § 48, пункт 1.

Тема. Популяція як структурна одиниця виду та екосистеми. § 48, пункт 2.

Тема. Харчові зв'язки в екосистемах. § 49, пункт 1.

Тема. Перетворення енергії в біогеоценозах. § 49, пункт 2.

Тема. Продуктивність екосистем. § 49, пункт3.

Тема. Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори. § 50, пункт 1.

Тема. Закономірності впливу екологічних факторів на живі організми. § 50, пункт 2.

Тема. Стабільність екосистем і причини їх порушень. § 51.

Тема. Біосфера як цілісна система. § 52, пункти 1-3.

Тема. Біогеохімічні цикли. с.215-217 підручника.

Тема. Захист і збереження біосфери. с.218-219 підручника.

Тема. Основні заходи щодо охорони оточуючого середовища. с. 220-221.

Тема. Різноманітність біоти України та принципи і підходи до її збереження.

Тема. Червона книга України. Зелена книга України.

Тема. Біорізноманітність Українського Полісся.

Тема. Біорізноманітність лісостепу.

Тема. Біорізноманітність Українських Карпат.

Тема. Біорізноманіття Гірського Криму.

Тема. Біорізноманіття Чорного та Азовського морів.

Тема. Проєкт " Заповідний куточок, який я мрію відвідати" До поданих тем буде додаватися відеоматеріал з Інтернету.

Тема. Поняття про селекцію. §54, п.1.

Тема. Штучний добір. §54, п.2.

Тема. Практична робота Порівняння природного, штучного добору та генетичної модифікації.

Тема. Гібридизація, її види. §54, п. 3.

Тема. Одомашнення рослин. §55, п.1

Тема. Особливості селекції тварин. §55, п.2.

Тема. Огляд традиційних біотехнологій. §56.

Тема. Генетична інженерія. § 57, п.1,2.

Тема. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. § 57, п 2,3.

Тема. Генетично модифіковані організми. §57, п.3.

Тема. Клітинна інженерія. §58

Узагальнення знань.


Географія

Тема. Роль машинобудування в сучасному світі. Прочитати § 30

Тема. Машинобудування в Україні. Прочитати § 31

Тема. Машинобудування світу. Прочитати § 32

Тема. Виробництво тканин одягу, взуття. Прочитати § 33-34

Тема. Виробництво харчових продуктів, напоїв. Прочитати §36-37

Розділ. Третинний сектор

Тема. Транспорт. Прочитати §38, 39, 40

Тема. Торгівля. Прочитати §41, 42

Тема. Туризм. § 43, 44

Тема. Наукова діяльність. Освіта. Охоронна здоров'я. § 45

Тема. Фінансові послуги. Комп'ютерне програмування. §46

Тема: Глобальні проблеми людства. § 47-49


Фізика (9 -А)

Тема. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сили тяжіння. Прочитати параграф.

Тема. Розв'язування задач. Повторити § 33. Вправа 33 (6)

Тема. Рух тіла під дією кількох сил у вертикальному напрямку. §34 п.2

Тема. Розв'язування задач. Впр. 34 (1,2)

Тема. Рух тіла під дією кількох сил у горизонтальному напрямку. §34. п.3

Тема. Розв'язування задач Впр.34.4

Тема. Рух тіла під дією кількох сил. Проект (теми на стор.260)

Тема. Розв'язування задач. Впр. 35 (1,3,4)

Тема.Розв'язування вправ. Впр.35 (5,6)

Тема. Розв'язування вправ. §35 Впр.35. (7). Розв'язати завдання для самоперевірки ст.258-259

Тема. Взаємодія тіл. Імпульс. §36 п.1,2

Тема. Закон збереження імпульсу. §36 п.3

Тема. Розв'язування задач. Впр. 36 (1-5)

Тема. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики. §37

Тема. Застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах. §38 впр.38 (1)

Тема. Розв'язування задач на закон збереження механічної енергії. § 38 впр.38 (2)

Тема. Розв'язування задач впр.38 (3)

Тема. Фундаментальні взаємодії в природі. §39 п.1

Тема. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах. §38 п.3,4,5

Тема. Лабораторная робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії


Фізика(9 - Б)

Тема. Рух тіла під дією кількох сил. Розв’язування задач. Домашнє завдання: вивчити § 35 ст. 221 Розв’язати задачі вправа 35(1,2,3)

Тема. Розв'язування задач (розв’язати ст. 259 задача 8,9,10,11 ).

Навчальний проект ст. 260 (тема проектів: 2, 3,4)

Тема. Взаємодія тіл. Імпульс

Тема. Закон збереження імпульсу. § 36.

Тема. Розв'язування задач. Задачі сторінка 240 вправа 38(1,2,4)

Тема. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики. § 37.

Тема. Застосування законів збереження енергії імпульсу в механічних явищах. § 38.

Тема. Проекти сторінка 260 (1, 2, 4, 5)

Тема:Фундаментальні взаємодії в природі

Тема:Межі застосування фізичних законів і теорій

Тема:Фундаментальний характер законів збереження в природі

Тема:Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах. Розвязування задач

22.05 Підсумкова річна контрольна робота (здати фотозвіт)

Тема:Еволюція фізичної картини світу

Тема:Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес

Навчальні проекти:
Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини


Хімія

Тема. Метанол, етанол, гліцерол. Отруйність Метанолу й етанолу. П. 26, 27, с. 142-153.

Тема. Розв'язування розрахункових задач. П. 25, вправа 196, 201

Тема. Узагальнення знань. Повторити с. 105-153

Тема. Етанова кислота, фізичні властивості. П. 28, с. 156-159.

Тема. Хімічні властивості етанової кислоти. Вправа 208, 209, 212

Тема. Застосування етанової кислоти. Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія. (§ 29, ст. 160; Впр. 213, 218, 219, ст. 168)

Тема. Практична робота 4. Властивості етанової кислоти. (ст. 162. Виконати на листочку)

Тема. Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні і штучні жири. Біологічна роль жирів. (§ 30; Впр. 223, 224, ст. 172-173)

Тема. Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення у природі. (§ 31; Впр. 228, 231, ст. 180)

Тема. Крохмаль і целюлоза - природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. (§ 32; Впр. 234, 236, ст. 185)

Тема. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків. (§ 33. Впр. 239, 241, ст. 190)
Підготувати проекти за вибором:
1)Використання полімерів - еколого-економічний аспект.
2)Альтернативні джерела енергії.

Тема. Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах. с. 191.

Тема. Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів. § 34, вправа 243, 247

Тема. Узагальнення та систематизація знань з теми "Початкові поняття про організаційні сполуки". Захист навчального проекту: wym-1587935701393

Тема. Контрольна робота 2.

Тема. Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв'язки між речовинами та їхні взаємоперетворення. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу. § 35, вправа 252, 258 письмово; § 36 вправа 261(в, г), 264

Тема. Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства. Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні українські вчені-творці хімічної науки. Опрацювати § 37-38.

Тема. Захист навчальних проектів: wym-1587935736150

Тема. Екскурсія (Водоочисна станція. Підприємства з виробництва пластмас, цукровий завод, кондитерська, хлібопекарня). Віртуальну екскурсію пошукати в інтернеті


Трудове навчання

Тема. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу.

Виконання проєкту

Виконання проєкту

Виконання проєкту.(обраного виробу)

Виконання проєкту. (обраного виробу)

Тема. Технологічна послідовність обробки і з'єднання деталей виробу.

Тема. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу.

Тема. Оздоблення виробу.

Тема. Остаточна обробка виробу.

Тема. Остаточна обробка виробу

Тема. Захист проєкту

Тема. Проєкт "Мій власний стиль"


Інформатика

Тема. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем. Опрацювати § 30 ст. 204

Тема. Розв’язування компетентнісних задач. Опрацювати § 30 ст. 215 (завдання 1);

Тема. Розв’язування компетентнісних задач. Опрацювати § 30 ст. 215 (завдання 2);

Тема. Розв’язування компетентнісних задач. Опрацювати § 30 ст. 215 (завдання 3);

Тема. Розв’язування компетентнісних задач. Опрацювати § 30 ст. 215-216;

Тема. Розв’язування компетентнісних задач. Опрацювати § 30 ст. 215-216;

Тема. Розв’язування компетентнісних задач. Опрацювати § 30 ст. 215-216;

Тема. Розв’язування компетентнісних задач. Опрацювати § 30 ст. 215-216;

Тема. Розв’язування компетентнісних задач. Опрацювати § 30 ст. 215-216;

Тема. Вибір теми проекту. Визначення проблеми, теми та завдань проекту; розподіл ролей і планування колективної діяльності. Список тем: wym-1587933620322

Тема. Добір засобів опрацювання даних. Добір засобів подання результатів навчального проекту.

Тема. Виконання колективного навчального проекту.


Основи здоров'я

Тема. Цінність родини.Чинники міцної родини.Параграф 22.

Тема. Стан репродуктивного здоров'я молоді в Україні.Соціально - психологічні послуги держави.Параграф 23.

Тема. Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров'я. § 24.

Тема. Профілактика вроджених вад. § 24.Підготувати проект:"Вади розвитку".

Тема. Значення моральних цінностей для профілактики ІПСШ. § 23.

Тема. Види й рівні загроз. Заходи безпеки. § 27.

Тема. Взаємозв'язок особистої, національної безпеки. § 28.

Тема. Глобальні загрози, породжені діяльністю людини та їх вплив на здоров'я. Практична робота. Оцінювання екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоров'я громади. Виконати практичну роботу.

Тема. Міжнародне екологічне право. Екологічне законодавство України. § 30.

Тема. Підсумково - узагальнюючий урок.


Фізична культура

1.Виконання вправ для розвитку швидкості і спритності.

2. Комплекс загальнорозвиваючих вправ.

3.Виконання стрибків у довжину з місця і скакалкою.

4. Виконання вправ на розвиток сили рук і ніг.

5.Комплекс ЗВР у русі

6.Розвиток сили м'язів верхніх і нижніх кінцівок.

7.Розвиток м'язів черевного пресу.

8.Розвиток м'язів плечового пояса.

9.Вправи на розтягування.

10.Комплекс ЗРВ. Стрибкові вправи.

11.Стрибки у довжину з місця.

12.Виконання спеціальних вправ для метання.

13.Бігові та стрибкові вправи.

14.Біг у повільному темпі до 8 хвилин.

15.Вправи для відновлення дихання.

16.Перша домедична допомога при травмах/вивих, перелом, розтягнення/.

17.Правила техніки безпеки на уроках з футболу. Жонглювання м'яча правою і лівою ногою.

18.Біг зі зміною напрямку і швидкості

19. Вивчити правили гри у футбол.

20. Комплекс ЗВР у русі.

21.Вдосконалення техніки жонглювання м'яча правою і лівою ногою.

22.Розвиток сили м'язів верхніх і нижніх кінцівок.

23. Виконання ударів по м'ячу на точність.

24. Перша медична допомога при травмах (вивих, перелом, розтягнення).

25.Виконання ударів по м'ячу головою.

26.Виконання ударів по м'ячу лівою та правою ногою на дальність.

27.Виконання ударів по м'ячу на точність.

28. Повторення правил гри у футбол.

29. Вдосконалення техніки жонглювання м'ячем .

30. Біг зі зміною напрямків на швидкість.

31.Ведення м'яча по прямій.

32. Вкидання м'яча на дальність та точність.

33. Тематичне оцінювання. Описати основні правила гри у футбол.

Кiлькiсть переглядiв: 2469

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.