Українська мова

(12.03, 16.03, 18.03) Тема. Ступені порівняння прислівників. Параграф 33, с. 181-183. Вправа 391.

(19.03., 30.03) Творення й правопис прислівників. Букви - н-, - нн- у прислівниках. Параграф 32 с.176-180, параграф 34. С. 201. Вправа 440, 374.

(01.04., 02.04.) Тема. Не і ні з прислівниками .Параграф34. с. 203,206. Впр.453.

Тема. И та І в кінці прислівників. Правопис прислівників на - о, - е, утворених від прикметників і дієприкметників. Опрацювати правила с.195. Впр.426.

Тема. Написання прислівників окремо, разом, через дефіс. Параграф 34. С. 190-193. Впр. 412, 414.

Тема. Прийменник як службова частина мови. Параграф 35. С. 208 -212. Впр. 456.

Тема. Прийменник як засіб зв'язку слів у словосполученні і реченні. Зв'язок прийменників з непрямими відмінками іменника. Опрацювати параграф 35, с.211. Виконати вправу 465, с.212.

Тема. Види прийменника за будовою. Непрохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо й через дефіс. Опрацювати с.212-214 . Виконати вправи 470,472.

Тема. Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення. Опрацювати матеріали підручника с.211-216. Виконати вправу 479.

Тема. Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням. Написання сполучників разом та окремо. Опрацювати матеріали підручника с.220-224. Виконати вправу 490,495.

Тема.Використання сполучників у простому і складному реченні: сполучники сурядності й підрядності. Розрізнення сполучників й однозвучних слів. Опрацювати матеріали підручника с.228-230. Виконати вправу 510.

Тема. Синонімічні й антонімічні сполучники. Опрацювати матеріали підручника с.226-227. Виконати вправу 501.

Тема 3. Частка як службова частина мови. Написання часток не і ні з різними частинами мови.Вивчити правила с. 232, 233, 235, 237, 239, 240.Виконати вправи 511, 518, 521, 529 (усно)512, 517, 520, 524 (письмово)

Тема. Правопис часток не і ні з різними частинами мови. Опрацювати параграф 38, с.240-243. Виконати вправу 544.

Тема. Написання часток - бо, - но, - то, -от, - таки. Опрацювати параграф 37, с. 237-239. Виконати вправи 526, 528.

Тема. Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках. Опрацювати параграф 39, с. 245-248. Виконати вправу 552.

Тема. Тренувальні вправи. Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках. Опрацювати параграф 39, с. 245-248, виконати вправу 555.

Тема. Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис і використання їх у мовленні. Повторити вивчене про частини мови. Виконати вправу 574, 576.


Українська література

1.В. Симоненко "Лебеді материнства", "Ти знаєш, що ти - людина...", "Гей, нові Колумби й Магеллани".Вивчити про В. Симоненка (с. 206), основні дати життя і творчості його записати в зошити.Одну з поезій вивчити напам'ять (на вибір) (с. 207-211).

2. Марина Павленко " Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських".Прочитати повість - казку (с. 212-223).Підготувати твір-есе на чернетці "Добро і зло в повісті, у сучасному світі".

3.Любов Пономаренко. Новела " Гер переможений". ( с. 214 - 218). Виписати в зошити основні дати життя і творчості поетеси Любові Пономаренко ( с. 214)

4. Прочитати новелу " Гер переможений" ( с. 215 - 218) Скласти і записати план новели " Гер переможений"

5.Олег Ольжич. Аналіз поезії " Захочеш - і будеш." "Господь багатий нас благословив". ( с. 223 - 224)

6.Олена Теліга. Поезії "Сучасникам", "Радість". (с. 232 - 233).Прочитати біографічні статті про О. Ольжича та О. Телігу. (с. 228-230)

7. Написати паспорт поезій:

1 варіант "Захочеш - і будеш" О. Ольжича(с. 226)

2 варіант" Радість" О. Теліги (с. 232)

8. Одну з поезій вивчити напам'ять" Радість" О. Теліги або "Захочеш - будеш" О. Ольжича)

9.О. Гаврош "Неймовірні пригоди Івана Сили" Прочитати повість. Основні дати життя і творчості виписати в зошити.

10. А. Малишко" Пісня про рушник","Чому сказати, й сам не знаю..." Написати паспорт поезії"Пісня про рушник" у зошиті. Одну поезію вивчити напам'ять( на вибір)

11. Аналіз поезій "Червона рута", "Я піду в далекі гори", "Балада про мальви", "Водограй".Виписати в зошит основні дати життя і творчості В. Івасюка.Написати паспорт поезій за варіантами:

1 варіант - поезія "Червона рута"

2 варіант - поезія "Балада про мальви".

12. Позакласне читання."Життя видатних дітей".

13. Література рідного краю. Б. Мельничук "Скрипка від старого"

14. Урок - підсумок. Бесіда про твори, які вивчались упродовж року.


Іноземна мова(Англійська мова)

1.Тема.Жанри фільмів.Лексика с.139.Опрацювати ex1-6, p.138-139,WB ex1-4, p.73

2.Тема. Світ кіно.Лексика с.142.Опрацюватиex1,2, c140,WB ex5, p73

3.Тема. Похід до кінотеатру.Повторити слова с142.Вживання майбутнього часу с.203,WB ex6,7, c.74.Скласти діалог "Let's go to the cinema"

4.Тема. Популярні фільми.Лексика с145.Читати текст ex.1 p.142-143.WB ex8,9,10 c.75

5.Тема. Вільний час. Повторити лексику.Вживання зворотніх займенників. с 199.Правила с146.Виконати усно ex1, p146,писм.ex2, p 147

6.Тема. Похід до театру.Лексика с149.Читати ex1. p148, письмово ex2, p 149.WB ex 12, 13р.77-78

7.Тема. Кіно чи театр.Читати ex4 p.150.Читати WB. ex15, p79

8.Тема.Все про фільми.Письмово ex.1 c.152.

9.Улюблені фільми,впр19,20,21,с81-82 (р.з)

10.Сучасний кінематограф. чит. впр5а,б, с174, дати відповіді впр 6, с175, писм. впр10, с 176

11. Світ кіно.впр9,с 176, повторити типи питальних речень.

12. Подорожі із задоволенням.слова впр.1, с 153, усно впр3,4, с154, письмо с84(р.з)

13. Лондон-стодиця Великобританіі.Слова с 156, усно впр 3,4 с 154, письмо с 85-86(р з)

14. Киів-столиця Украіни.Слова с 158, впр3 а,б,в, с158-160, письмо впр4, с 162

15.Визначні місця Лондона. Вживання майбутнього часу(be going to).вик. Усно впр.3,4, ст163,ст 164, писм. ст89-90(р.з)

16.Столиці світу. Вик.усно впр7, ст88, писм. ст.86-87(р.з)

17.Визначні місця Великобританіі.Описати 2-3 визначні місця

18.Лондон туристичний.слова ст164.Повторити типи пит.речень.впр 1,2а,3,ст167, писм. впр.10, ст92.

19.Мости світу.впр.4, ст168-169, впр 5,6, ст 169, писм.впр.ст.93

20. Визначні місця Києва. впр.1,2,ст 171, писм.впр.2, ст171.

21. Все про Лондон. Усно впр.3,ст173, 3,ст172, 4а,ст173, письмово впр1, ст172, 12, ст94-95(р.з)

22. Україна. Визначні місця. Повторити лексику і граматику(часи). Усно впр.11, ст177-178, письмово впр.12, с178, 13, ст95-96(р.з)

23. Моя Україна. Знайти інформацію про цікаві місця України і підготуватись до проекту Подорож Україною.

24. Плануємо подорож Україною. Презентація проекту.


Зарубіжна література

1.Новели як літературний жанр. Опрацювати матеріал на ст.228-230

2. О.Генрі "Дари волхвів".Прочитати новелу(ст.236-240)

3.О.Генрі "Останній листок".Прочитати новелу(ст.230-235)Запитання 1-4 на ст.235усно. Скласти план сюжету новели письмово

4. Герберд Уелс. Опрацювати біографію(ст.241-242). Прочитати оповідання " Чарівна крамницях"(ст.243-247)

5.Айзек Азімов "Фах" Роздуми про майбутнє людства. Утвердження сили людського інтелекту.Ознайомитись з біографією письменника та прочитати твір.

6.Діана Джонс "Мандрівний замок Хаула"Поєднання.3 елементів казки та детектива. Прочитати твір.

7.Написати короткий твір "Образ Софі. Світ її мрій,бажань, жалів"

8.Опрацювати запитання до твору ,що в підручнику.

9. Діана Вінн Джонс "Мандрівний замок Хаула".Казковий сюжет твору.

10. Корнелія Функе "Чорнильне серце". Тема оживлення книги. Образ Мегі


Історія України

Прочитати параграф 20-21, 22.Виконати письмово завдання на ст. 187-188- а саме - 1-6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18.Зробити завдання по контурній карті - 7, 9.

Прочитатати § 23. виписати в словничок нові поняття (ст. 204), виконати письмово завдання 10 на ст. 205.

Прочитати § 24 , виписати в словничок нові поняття (ст. 206, 207, 208.210. 211.), виконати письмово завдання 6, 7, 9 на ст. 212.

Написати у робочих зошитах розповідь від першої особи про стан середньовічного суспільства ( на вибір).

Прочитати § 25, виписати у зошит виділені курсивом пам’ятки культури та роки їхнього створення; виконати письмово завдання 7, на ст. 217.

Підготуватися до практичного заняття . Виконати завдання на ст. 218 , Перша група – це учні першого ряду, друга група це учні другого ряду

ПОВТОРИТИ параграфИ 20-24.

Продовжувати працювати з історичним словничком, виписувати нові поняття.

Написати у робочих зошитах розповідь від першої особи про стан середньовічного суспільства ( на вибір).( завдання повторно).

Прочитати § 25, виписати у зошит виділені курсивом пам’ятки культури та роки їхнього створення.

Допрацювати практичне заняття . Виконати завдання на ст. 218 , Перша група – це учні першого ряду, друга група це учні другого ряду.( завдання повторно).

Скласти історичний портрет К.Острозького за поданим зразком.

Підготувати матеріали для повідомлення «Наш край у др. пол. ХІV - ХV ст.».

Повторити вивчений матеріал, параграфи 20-25. Ст.183-242;

Підготуватися до письмової роботи по узагальненню вивченого матеріалу;

Виконати завдання гри на ст. 242-243 підручника

Закінчити роботу над історичним словничком


Всесвітня історія

Прочитати параграфи 22,23, 24.Виписати в словнички всі нові поняття.У зошитах написати опис храму романського та готичного стилів ( на вибір).

Написати повідомлення на тему :» Книга і культура читання в Середньовіччі».

Повторити § 22-24, виконати письмово у робочих зошитах завдання на ст.171 (на закріплення вивченого матеріалу).

Прочитати § 25- 26, виписати в історичний словничок всі нові поняття та терміни, виконати письмово у зошитах завдання 4 на ст.182, завдання 6 на ст. 190.

Працювати з контурною картою , відповідно по темах, виконувати всі завдання контурної карти як з історії України так і з всесвітньої історії.

Прочитати всі уривки з історичних документів з параграфів

Прочитати параграфи 27, ознайомитися з діяльністю видатних слов’янських просвітителів Кирила та Мефодія.

Прочитати параграфи 28

Виконати письмово завдання 4 на ст.195

Виписати в словнички всі нові поняття.

Працювати з контурною картою , відповідно по темах, виконувати всі завдання контурної карти як з історії України так і з всесвітньої історії.

Прочитати всі уривки з історичних документів з параграфів


Музичне мистецтво

1. Барди. О.Злотник "Тече вода з-під явора" (розучування).

2. Звучить авторська бардівська пісня. О.Злотник "Тече вода з-під явора"(повторення).

3.Музика театру. І. Кальман "Фіалка Монмартру ". Розучування пісні І. Шамо "Києвн мій".

4. Мюзикл.Р.Коччанте "Нотр-Дам де Парі" .Фрагмент "Ромео і Джульєтта". Закріплення пісні І. Шамо "Києве мій".

5.Телемюзикл .М.Дунаєвський . Музика до фільму "Мері Попінс до побачення".Н. Май "Спасибі вам, фронтовики " розучування.

6. Рок-опера. Музичні фрагменти з рок-опери. Повторення пісні "Спасибі вам, фронтовики".

7. Музика з телеекрану. Музика з фільму. Розучування пісні М. Мозгового "Моя Земля".


Образотворче мистецтво

1.Тема:Сучасний дизайн та імідж людини.Створенння виразного силуету одягу (Т-подібного,Х-подібного,Л-подібного,П-подібного)

Практична робота:Створення силуету одягу або замальовок аксесуарів одягу.

2.Тема:Монограма – літери,що говорять про тебе.Поняття «Монограма»

Практична робота:Створення власної монограми.

3.Тема уроку: «Зачіска – краса і стиль,що створює дизайнер.Значення професії художника-перукаря в сучасному житті».

Практична робота:Виконання начерків художнього моделювання зачіски для створення індивідуального стилю людини(графічні матеріали).

4.Тема уроку: «Створюємо власний імідж.Значення іміджу в сучасному світі».

Практична робота:Ескіз образу іміджу сучасного підлітка(графічні матеріали).

5.Тема уроку: «Ландшафтний дизайн як засіб організації середовища.Особливості ландшафтного мистецтва»

Практична робота:Створення ескізу ландшафту парку на тему «Парк моєї мрії».

6.Тема уроку: «Дизайн інтер`єру.Особилвості дизайну інтер`єру.Фітодизайн,біодизайн,аквадизайн,етнодизайн у сучасному інтер`єрі».

Практична робота:Створення ескізу інтер`єру(кутове або фронтальне положення)

7. Тема: Дизайн інтер’єру . Особливості дизайну інтер’єру . Фітодизайн , біодизайн , аквадизайн , етнодизайн у сучасному інтер’єрі .

Д/З: 1. Виконати ескіз інтер’єру (кутове або фронтальне положення) простим олівцем ( на перший урок).

8. Виконати ескіз інтер’єру в кольорі (на другий урок).


Алгебра

Тема. Лінійна функція, її графік та властивості. Вправи:852,854,858,865

Тема. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік. Вправи:911,914,917,921,928,934

Тема. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік. Вправи: 952, 954, 956, 958, 960, 962, 965, 967, 969

Тема. Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв'язування систем із двома змінними. Вправи: 1008, 1011, 1017,1024

Тема. Розв'язування систем рівнянь методом підстановки. Вправи: 1035, 1037

Тема. Розв'язування систем лінійних рівнянь методом додавання. Вправи: 1048, 1050

Тема. Лінійні рівняння та їх системи,як математичні моделі текстових задач. Вправи: 1079,1081,1083,1085

Тема. Розв'язування прикладних задач. Вправи: 1089,191,195,1103

Тема. Повторення вивченого матеріалу. Цілі вирази. Вправи:1144,1146,1148,1150

Тема. Формули скороченого множення. Вправи 11171,1175,1176,1178

Тема. Розв’язання тестових задач. Вправи 1226,1229,1234,1235


Геометрія

Тема. Властивості прямокутного трикутника. Задачі:466,468,470,471

Тема. Коло.Круг. Задачі:481,484,489,490

Тема. Дотична до кола, її властивість. Задачі:515,516,518,526

Тема. Описане та вписане кола трикутника. Вправи: 541, 547, 550, 555, 558

Тема. Задачі на побудову. Опрацювати базові завдання 1 - 9

Тема. Побудова кута,що дорівнює даному. Задачі:575, 578

Тема. Побудова бісекриси кута. Задачі:581

Тема. Поділ даного відрізка навпіл. Задачі:583, 590

Тема. Побудова прямої ,яка перпендикулярна до даної прямої. Задачі: 591, 594

Тема. Елементарні геометричні фігури, їх властивості. Задачі: 665,668,670

Тема. Взаємне розміщення прямих на площині. Ознаки паралельності прямих. Задачі: 694,698,701,704

Тема. Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Вправи: 714,716,721,724

Тема. Коло, круг. Вправи: 728,734,736,738


Біологія

Узагальнення по темі "Процеси життєдіяльності тварин".

Тема. Поведінка тварин, методи її вивчення. Опрацювати § 42

Тема. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин. Опрацювати § 44

Тема. Форми поведінки тварин:дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна. Опрацювати § 45

Тема. Форми поведінки тварин : репродуктивна § 46. Матеріал для перегляду: wym-1585743664901

Тема. Форми поведінки тварин : територіальна, соціальна. § 47, 48

Тема. Практична робота 7. Визначення форм поведінки тварин. § 48, ст. 209

Тема. Типи угрупувань тварин за К. Лоренцем. § 48 (ст. 206)

Тема. Ієрархія у групі. Комунікація тварин. § 48 (ст. 207), 49

Тема. Використання тваринами знарядь праці. § 45 (ст. 197)

Тема. Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення. Опрацювати § 50.

Тема. Контрольна робота /тестування online/

Тема. Поняття про екосистему та чинники середовища. § 51.

Тема. Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі. § 52.

Тема. Співіснування організмів в угрупованнях. § 53.

Тема. Екскурсія. Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні Повторити § 51.

Тема. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика. § 53, с. 234.

Тема. Природоохоронні. території. Червона книга України. § 54.

Тема. Захист міні-проєктів. /екологічна тематика/.

Тема. Узагальнення знань.

Тема. Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин -свідчення єдності живої природи. Узагальнення знань.


Географія

Тема. Загальні риси клімату Євразії. Прочитати § 50

Тема. Кліматичні пояси і типи клімату Євразії. Прочитати § 51-52

Тема. Води суходолу Євразії. Річки. Прочитати § 53-54

Тема. Природні зони Євразії. Прочитати § 56, 57, 58

Тема. Висотна поясність в горах. Прочитати § 59

Тема. Зміни природи людиною. Прочитати § 60

Тема. Населення. Прочитати § 61-63, 64

Тема. Тихий океан. Прочитати § 6-7

Завдання в кінці параграфів, письмово 3,4.

Тема. Атлантичний океан § 9,10

Тема. Індійський океан § 11, 12

Тема. Північний Льодовитий океан § 13

Тема. Екологічні проблеми материків і океанів § 65-68; завд.1-4 ст.268 (письмово)


Фізика

Тема:
Домашнє завдання:

  1. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.
  2. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

Тема. Розв’язування задач і вправ на закон Архімеда. Домашнє завдання: повторити § 28, вивчити § 29, розв’язати вправу 28(1,2,3) сторінка 84

Тема. Контрольна робота. Домашнє завдання: Розв’язати задачі самоперевірки сторінка 192, 193

Навчальний проект (одна із тем, сторінка 198)

Тема. Механічна робота. Домашнє завдання: вивчити § 30, сторінка 200 - 202. Розв’язати вправу 30 (2,3,4)

Тема. Потужність. Домашнє завдання: вивчити § 31 сторінка 206, розв’язати вправа 31(1,2,3) ст. 207

Тема. Механічне енергія та її види

Тема. Закон збереження і перетворення енергії механічних процесах та його практичне застосування. § 32

Тема. Прості механізми.

Тема. Момент сили

Тема. Розв'язування задач див. підручник

Тема. Важель. Умови рівноваги важеля

Тема. Розв'язування задач. Коефіцієнт корисної дії механізмів

Тема. Розв'язування задач

20.05 Підсумкова семестрова контрольна робота (здати фотозвіт)

Захист навчальних проектів

Підсумковий урок з теми Механічна робота та енергія.


Хімія

Тема. Кількісний. склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.

Тема. Розрахункові задачі. Обчислення масової частки розчиненої речовини. Вправа 193. /новий підручник/

Тема. Практична робота 5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

Тема. Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти і основи. Поняття про індикатори. (§ 28; Впр. 205, 206, 207, 209)

Тема. Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти і основи. Поняття про індикатори. (§ 29; Впр. 211, 212)

Тема. Форми поведінки тварин : репродуктивна § 46.

Тема. Форми поведінки тварин : територіальна, соціальна. § 47, 48

Тема. Практична робота 7. Визначення форм поведінки тварин. § 48, ст. 209

Тема. Типи угрупувань тварин за К. Лоренцем. § 48 (ст. 206)

Тема. Ієрархія у групі. Комунікація тварин. § 48 (ст. 207), 49

Тема. Використання тваринами знарядь праці. § 45 (ст. 197)

Тема. Розв'язування розрахункових задач. Розглянути зразки розв'язування задач у підручнику по темі "Вода".

Тема. Контрольна робота

Тема. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм. від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Тема. Узагальнення і систематизація знань з теми "Вода". Захист проектів:
9. Дослідження якості води з різних джерел
На фото: wym-1587990640414 подано ще чотири теми проектів /За вибором/.

Тема. Екскурсія /теми на фото/. Переглянути віртуальні екскурсії в інтернеті.


Трудове навчання

Проєкт "Я-споживач". Вивчити призначення етикеток на товарах.

Тема. Панно. Види панно, картин.

Тема. Моделі-аналоги панно їх аналіз. Панно технікою "Стрінг-арт".

Тема. Створення ескізного малюнку виробу. Вибір конструкційних матеріалів (дошка, цвяхи, молоток, нитки)

Тема. Виконання технологічних операцій. Послідовність виготовлення виробу:

  • підібрати малюнок
  • перенести малюнок з допомогою копіювального паперу на основу виробу-дошку
  • по контуру малюнка на відстані 1 сантиметр один від одного набити цвяхи
  • за схемою цвяхи обмотати попередньо обраними кольоровими нитками відповідно до малюнка. Схема намотування може бути хаотичною або ж "ізониткою".

Тема. Технологія виготовлення панно обраною технікою.

Тема. Виконання технологічних операцій. Дотримання правил безпечної праці.

Тема. Виготовлення виробу.

Тема. Виготовлення виробу.

Тема. Виготовлення виробу.

Тема. Остаточна обробка виробу


Інформатика

Тема. Базові алгоритми для роботи із змінними з використанням алгоритмічної структури повторення.

Тема. Створення алгоритмів і програм з повтореннями з використанням змінних.

Тема. Складання та виконання алгоритмів із повторенням та розгалуженням у середовищі Скретч.

Тема. Опис моделей у середовищі програмування.

Тема. Створення ігрового проекту.

Тема. Розробка сценарію та інформаційної моделі для гри.

Тема. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.

Тема. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.

Тема. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.


Основи здоров'я

Тема. Соціальна безпека населеного пункту. Держава на захисті прав дитини.Параграф 23.

Тема. Найближче оточення дитини.Вплив родини і друзів. Параграф 24.

Тема. Профілактика серцево - судинних, онкологічних захворювань, діабету, ожиріння. § 25.

Тема. Вплив комерційної реклами на здоров'я. Створити свою рекламу в зошитах.

Тема. Комп'ютерна, ігрова та Інтернет залежність. Написати в зошитах :чому виникає залежність? Скласти поради однокласникам, знайомим

Тема. Профілактика захворювань. Наслідки вживання наркотиків. § 26.

Тема. Положення кримінального законодавства у сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків. § 27.

Тема. Заходи профілактики на державному і особистому рівнях інфекційних захворювань. § 28.

Тема. Законодавство України у сфері протидії епідемії протидії ВІЛ - інфекції. Причини і наслідки стигматизації і дискримінації. § 29.

Тема. Узагальнення знань з теми " Соціальна складова здоров'я"


Фізична культура

Діджитал-фізкультура: wym-1586281204449

Модуль «Баскетбол».

1) Поведінка під час змагань.

2) Викрокування.

3) Різновиди ходьби.

4) Розв’язування тестів за модулем «Баскетбол». Матеріали для опрацювання: wym-1584100457944

5) Вправи для розвитку сили м‘язів тулуба.

6) Почергові стрибки на лівій, правій, двох ногах.

7) Вправи на розтягування.

8) Перегляд відеороликів : «баскетбольні фінти».

9) Вправи для розвитку м’язів плечового суглоба та верхніх кінцівок.

10) Складнокоординаційні вправи.

11) Скласти комплекс вправ для розминки баскетболіста.

12) Правила безпеки під час занять з футболу.

13) Бігові вправи.

14) Жонглювання м‘ячем.

15) Стрибки з імітуванням удару головою.

16) Човниковий біг 4х9.

17) Підтягування у висі(хлопці), згинання та розгинання рук в упорі лежачи(дівчата).

18) Нахили уперед з положення сидячи.

19) Стрибки в положенні ноги нарізно, піднімання та опускання вантажу.

20) Зробити презентацію «Зародження футболу в Україні».

21) Вправи для розвитку м’язів ніг.

22) Вправи складнокоординаційного характеру.

23) Повільний біг у чергуванні з ходьбою до 2000 м.

24) Скласти комплекс вправ для розминки футболіста.

25) Зобразити схематично технічний прийом у футболі(на вибір; до прикладу, удар по воротах серединою підйому).

Кiлькiсть переглядiв: 1236

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.