Українська мова

13.03. Тема. Написання прізвищ прикметникові форми. Параграф 36, с.181-182. Вправа 416.

18.03. Тема. Числівник: значення, морфолог. ознаки, синтаксична роль. Параграф 37, с.184-185. Впр. 424

(20.03., 31.03) Тема. Числівники кількісні і порядкові.Параграф 37, с.186-188. Вправа 428

(01.04, 03.04) Тема.Відмінювання числівників. Буква ь на кінці числівників і перед закінченням. Параграф 38, с.189-195. Вправа 442.

Тема. Роздільне написання складених числівників. Параграф 38, с.194-195. Виконати впр. 443, 445.

Тема. Написання разом порядкових числівників з - тисячний. Узгодження числівників з іменниками. Параграф 38. С. 188-191. Виконати впр. 446.

Тема. Правильне вживання числівників на позначення дат і часу. Параграф39. С.199-200. Виконати вправу 456.

Тема. Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Параграф 40, с.206-207. Впр. 465 ( усно).

Тема. Розряди займенників за значенням. Параграф 40. З художньої літератури виписати 10 речень, підкреслити займенники, визначити розряд займенників.

Тема. Відмінювання особових та зворотного займенників. Пристрасний н у формах особових займенників. Опрацювати матеріали параграф 41, с.208-210, виконати вправу 471.

Тема. Відмінювання присвійних займенників. Опрацювати параграф 44, с.220-222, виконати вправу 497.

Тема. Відмінювання вказівних займенників. Приставний н у формах вказівних займенників. Опрацювати параграф 45, с.223-224. Виконання вправу 503

Тема. Відмінювання питальних і відносних займенників. Опрацювати параграф 42, с.213-215, виконати вправу 481.

Тема. Відмінювання відносних займенників. Опрацювати параграф 42, с.213-215. Виконати вправу 483.

Тема. Відмінювання означальних займенників. Опрацювати параграф 45, с.223-224. Виконати вправу 508.

Тема. Відмінювання неозначених займенників. Написання разом, окремо і через дефіс неозначених займенників. Опрацювати параграф 43, с. 216-218. Виконати вправу 489.

Тема. Есе світоглядного змісту ( орієнтовні теми : " Кого можна назвати патріотом рідної землі?", " У чому полягає життєвий успіх?"). Написати есе на одну із запропонованих тем.

Тема. Повторення вивченого з теми. Виконати вправу 505.

Тема. Фразеологія. Лексикологія. Опрацювати параграф 5, с. 34-35, параграф 10, с. 61-63. Виконати вправу 511.

Тема. Словотвір та орфографія. Опрацювати параграф 13, с.70-71. Виконати вправи 518, 519.

Тема. Морфологія та орфографія. Опрацювати параграф 18, с. 96-100. Виконати вправу 535.


Українська література

Нестайко В."Таємниця трьох невідомих", "Пригоди Робінзона Кукурудзо"(на вибір).Прочитати.

Ярослав Стельмах ."Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера".Прочитати.

Леся Воронина"Таємне товариство боягузів, або засіб від переляку номер 9".Прочитати.

Р.М.Усний твір - характеристика улюбленого персонажа (на прикладі творів В . Нестайка, Я .Стельмаха, Л .Воронини).Усно дати характеристику.

Леонід Глібов "Щука", "Муха і Бджола", "Жаба і Віл".Прочитати байки.

Степан Руданський " Добре торгувалось", "Запорожці у короля".Прочитати.

Павло Глазовий " Еволюція", "Найважча роль", "Заморські гості", "Похвала", "Кухлик" ( на вибір вивчити напам'ять одну з гуморесок ).

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №6

(відповіді на питання )

ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ

ВАРІАНТ 1

1. Які вам відомо письменники- гумористи?

2. Яку роль можуть виконувати гуморески,співомовки, байки в житті людини?

3. Ідейно- художній аналіз гуморески Павла Глазового «Заморські гості».

4. Ознаки співомовок.

5. Який буває сміх?

6. Значення співомовок Степана Руданського.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №6

(відповіді на питання )

ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ

ВАРІАНТ 2

1.Чим співомовки відрізняються від байки?

2. Ідейно –художній аналіз співомовки Степана Руданського «Добре торгувалося».

3. З якою метою автори у своїх творах використовували гумор?

4. Роль гумору у житі українців.

5.Які художні засоби використовували автори у гумористичних віршах?

6. Як ви розумієте вислів »Сміх- відчуття людини себе щасливою».


Іноземна мова(Англійська мова)

1.Тема: На вокзалі.Лексика ст.154.Вивчити діалоги ex.4, p.154-155

2.Тема:Краіни світу.Ex1,p.160.Ступені порівняння прикметників с.199.

3.Тема:Мій улюблений вид подорожі.ex1, p153-154,eх.5р.155 (скласти діалоги)

4.Тема:Подорожі. Проектна робота.ex2, p156(писм)

5.Тема: Краіни та національності.ex.1 ,p157, ex2 p158(писм),W B ex1, p73, ex2, p.74.

6.Teма.Активізація нових слів.повторити назви краін і національностей.

7.Тема.Лондон-столиця Великобританіі.Лексика с.164.Читати ex2 a,b c161-262

8.Усне продукування за темою Лондон.переглянути презентацію https://www.youtube.com/watch?=WFRRO=C70-O

9.Лондон-визначні місця Лондона. Чит.впр.2а,б с.161-162, вчитися розповідати про Лондон

10.Визначні місця Лондона. Вчитися розповідати.

11.Писемне продукування за темою "Подорожуємо до столиці Великобританіі(написоти лист про уявну подорожі)

12. Усна взаємодія" Подорожуємо Лондоном"(скласти 10 питань про Лондон)

13.Хто знає географію найкраще.Читати впр1,2,с175,вживання артикля впр1,2,с172,читати правила с.196-198.

14.Тема Україна .Киів, ознайомлення з новою лексикою.впр 6, ст167, впр.5, ст164-166

15.Активізація лексики.Виконання тренувальних вправ. Лексика Впр4, ст164, впр4b ст.169,виконати впр6, ст 170, впр3, ст173, впр2, ст172, впр1, ст168

16.Вживання означеного артикля. Читати параграф в кінці підручника Вживання артикля.

17.Подорож Україною і Великобританією.Граматика Present Perfect. Впр.1,2,ст180-181, впр.3 ст181, впр4, ст182.

18.Виконання граматичних тренувальних вправ : вживання Present Perfect.(завдання кину в групу)

19.Придбання квитків. Усно впр.5 ст.183, 9,ст184,6-8ст184,письмово впр.10, ст185.

20.Усна взаємодія на тему Подорож:опис власного досвіду. Усно впр.1, ст187, письмово впр12, ст186(письмово зробити постер)

21. Подорожуємо англомовними країнами.Усно впр2ст.187.

22. Самостійна робота по темі Україна.


Зарубіжна література

1.Джанні Родарі "Листівки з видами міст'Виразно читати вірш(ст.190-191)

Запитання 1-4 на ст.191

2.Генрі Лонгфелло "Пісня про Гайавату". Образ Гайавати. Прочитати уривок з твору на ст.183-185.Запитання на ст.185.

3.Рей Дуглас Бредбері" Усмішка". Ознайомитись з біографією письменника за підручником.

4. Прочитати новелу "Усмішка". Вивчити поняття" новели".

5.РобертШеклі"Запах думок". Прочитати біографію письменника та оповідання. Дати відповідь на запитання до твору.

6.Рюноске Акутагава"Павутинка".Прочитати новелу, подумати над її філософським змістом. Визначити ідею.

7. Астрін Ліндгрен " Міо, мій Міо". Ознайомитись із біографією шведської письменниці.Прочитати твір. Опрацювати запитання , що після нього.

8. Міхаель Енде "Джім Гудзик і машиніст Лукас". Фантастична країна Усландія та її мешканці. Моральні цінності у творі. Прочитати твір та біографію письменника.

9.Крістіне Нестлінгрен "Конрад або дитина з бляшанки". Риси характеру героїв.


Всесвітня історія.Історія України.(інтегрований курс)

6-Б кл.

Розділ:Антична цивілізація та їх сусіди.

&38.Суспільне,господарське життя в античних полісах на території України.ст162-166

&Підготовка до уроку узагальнення по пройденому розділу.ст127-166.

Розділ:Історія Давнього Риму.

&39.Природні умови Італії та виникнення міста Рим.ст167-171.

&40.Римська республіка 5- середина 3 ст до н.е. ст172-175.

&41.Римська республіка в

2ст.до н.е.ст176-177.

&41Військова експансія Риму.Війни.ст178-180.

Розділ:Історія Давнього Риму.

&43.Диктатура Юлія Цезаря.ст185-189.

&.42.Релігія ,сім'я, виховання та господарство давніх римлян. Пантеон богів.ст180-185.

&.43.Диктатура Юлія Цезаря.ст185-189.

&44.Римська імперія за правління Октавіана Августа.ст189-193.

&.45Мистецтво Давнього Риму та повсякденне життя його мешканців.ст194-200.

Розділ:Історія Давнього Риму.

&.46.Кризові явища в Римській імперії.ст200-203.

&47 Виникнення християнства.ст204-208.

&.48.Практичне заняття .Культура Давнього Риму ст209-215.

&46.Поділ Римської імперії.ст203-204.

&49.Початок Великого переселення народів.Падіння Західної Римської імперії.ст215-219.

&49.Давні слов'яни. Велике розселення.слов'ян.ст219-221.

&50.Суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов'ян.221-223.

Урок узагальнення до теми:Стародавній Рим.

Узагальнення до курсу.

Внесок давніх цивілізацій,культур,народів в історію людства.Значення давньої історії України як частини світової історії.

6- А кл., 6-В кл.

Прочитати параграфи 38, 39, 40, 41

Прочитати легенду про створення м. Рим,

Вивчити всі поняття, що є параграфах, виписати їх у словнички

Сторінки 175- 178 не читаємо, пункти 3 параграфа 40 і пункти 1, 2 параграфа 41 не читаємо

Пишемо коротку розповідь «Моя подорож до м. Рим у Vlll Ст.»

Тема : «Військова експансія Риму» - Пунічні війни. прочитати § 40, пункт 3, ст.. 175.; § 41 , пункт 1,2, ст.. 176-178.; позначити на контурній карті хід Пунічних воєн зі ст. 178 з підручника .

Прочитати §42, 43, 45 виписати в історичний словничок всі нові поняття та терміни.

Тема : «Пантеон римських богів» §42, -виписати пантеон римських богів зі ст. 181 §42 – і ті природні сили, яким вони поклонялися.

Тема «Диктатура Юлія Цезаря», Виконати письмово у зошитах завдання 2 §, 43 на ст.189.

Тема «Мистецтво Давнього Риму» опрацювати за відеоматеріалами.

https://www.youtube.com/watch?v=wh-_Z-HptWI

https://www.youtube.com/watch?v=uRoCgy4ok0c

https://www.youtube.com/watch?v=_53oBQpeOqs

Дописати розповідь про подорож до м.Рима, прочитавши параграф 45.

Працювати з контурною картою , відповідно по темах, виконувати всі завдання контурної карти.

Прочитати всі уривки з історичних документів з параграфів

Прочитати параграф 46, письмово виконати завдання 2 на ст.204.

Прочитати параграф 47, письмово виконати завдання 1.2 на ст. 208.

Підготуватися до уроку практичне заняття по темі «Мистецтво Давнього Риму».

Переглянути відеоматеріали:https://www.youtube.com/watch?v=wh-_Z-HptWI,https://www.youtube.com/watch?v=uRoCgy4ok0c,https://www.youtube.com/watch?v=_53oBQpeOqs.

Повторити параграф 46, порівняти правління імператорів Діоклетіана і Костянтина;

Прочитати параграф 49, позначити на контурній карті кордони Римської імперії в ІУ ст.; допрацювати історичний словник, виконати завдання 2 на ст.220

Прочитати параграф 50,

Виконати письмово завдання на ст. 223

Підготуватися до уроку узагальнення , повторити параграфи 45-50


Музичне мистецтво

1. Соната. Пісня "Музика" сл. Ю.Рожкова, муз. І.Боровика (розучування).

2. Квартет. Урок узагальнення знань. Повторення пісень "Зима", "Посміхайтеся","Хлоп'ята і дівчата ", "Музика".

3. Жанрова палітра симфонічної музики. Розучування пісні "Козацька пісня" сл. та муз. А. Мігай.

4.Зустріч з увертюрою. Увертюра до фільму "Шерлок Холмс та Доктор Ватсон". Закріпленя "Козацька пісня".

5.Концерт для друга .К.Сен-Санс. концерт №2 для фортепіанно з оркестром ІІІ ч. Розучування пісні О.Злотник , М. Сингаївський "Цвіт землі".

6.Симфонічні варіації.М.Равель "Болеро"- фрагменти. Повторення пісні О.Злотник, М. Сингаївський "Цвіт землі".

7.Шляхами симфонії. П.Чайковський. Симфонія №6 1ч, ексклюзія. Розучування пісні "На безіменній висоті. муз. В. Баснера, сл. М. Матусовського."

8. Українська симфонічна поема. Повторення пісні "На безіменній висоті".


Образотворче мистецтво

Урок 26.Тема:Історичний жанр.Створення композиції на історичну тематику в техніці гризайль на основі коричневого кольору (сепія).

Практична робота:Створити композицію на історичну тематику.

Урок 27.Тема:Міфологічний жанр.

Практична робота:Створити ілюстрацію на міфологічний сюжет(Міфи Стародавньої Греції).

27.Тема уроку: « Жанри живопису.Міфологічний жанр».

Практична робота:Намалювати ілюстрацію до одного з античних міфів у техніці графіка або живопис.

28.Тема уроку: «Міфи рідного краю»

Практична робота: Створити скульптурний образ міфологічного персонажа українських легенд або міфів у техніці пластилін.

29.Тема уроку: «Релігійний жанр.Твори релігійного жанру в живописі».

Практична робота:Створення мозаїчної композиції на тему «Створення світу», «Райський сад», «Ковчег Ноя». Аплікація з паперу.

30.Тему уроку: «Фреска й вітраж у культових спорудах»

Практична робота:Створити ескіз вітража на релігійний сюжет(техніка акварель,чорний фломастер)

Урок №30. Тема: Фреска й вітраж у культових спорудах . Колорит .

ДЗ: Створити ескіз вітража на релігійний сюжет або вікна - рози для храму (техніка олівець, акварель, чорний фломастер).

Урок №31. Тема: Батальний жанр . Різноманіття сюжетів у різних видах мистецтва.

Д/З: Створити композицію в батальному жанрі на сюжет історичної події , яку в вивчали на уроках історії (техніка акварель , простий олівець).


Математика

Тема. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами. Повторити § 26-29. Розв’язати вправи: 1334, 1336, 1338, 1339, 1342, 1343, 11344, 1348, 1349. Домашнє завдання 1337, 1340, 1345, 1352.

Тема. Рівняння . Основні властивості рівнянь. Опрацювати § 31. Розв’язати вправи 1412, 1413, 1415, 1417. Домашнє завдання 1416, 1418.

Тема: Розв’язування вправ. Повторити § 31. Розв’язати вправи 1421, 1423, 1425.

Тема: Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Опрацювати § 32. Розв’язати вправи 1437, 1439, 1441, 1443, 1447, 1451,1457, 1463, 1466, 1469.
На окремих подвійних листочках виконати тестові завдання №1 с. 286.

Тема: Перпендикулярні прямі. Опрацювати § 33 с. 255-256. Розв’язати вправи 1486, 1489, 1491,1502, 1504.

Тема: Паралельні прямі. Опрацювати § 33 с. 257-258. Розв’язати вправи 1488, 1495, 1497, 1510.

Тема: Побудова паралельних і перпендикулярних прямих за допомогою косинця і лінійки. Опрацювати § 33. Розв’язати вправи 1494, 1500, 1504, 1506, 1508.

Тема: Координатна площина. Опрацювати § 34. Розв’язати вправи 1526, 1527, 1530, 1533, 1535, 1537, 1539, 1540, 1547, 15649.

Тема: Приклади графіків залежностей між величинами. Опрацювати § 35. Розв’язати вправи 1567, 1568, 1571, 1573, 1574.

Тема: Розв’язування вправ. Повторити § 33-35. Виконати тестові завдання до розділів на с. 286 №2.

Контрольна робота на тему: Паралельні і перпендикулярні прямі. Координатна площина. Завдання будуть надіслані у viber групи.

Тема. Подільність чисел. Повторити § 1-5. Розв’язати вправи 407, 519, 1305, 1371.

Тема. Розв’язування вправ і задач на всі дії із звичайними дробами. Повторити § 6-11. Розв’язати вправи 1113, 1303, 1407, 1559, 1582.

Тема. Пропорції. Розв’язання задач на пропорції. Повторити § 13, 14. Розв’язати вправи 1406, 1427, 1520.

Тема. Відсоткові розрахунки. Задачі на відсотки. Повторити § 19. Розв’язати вправи 878, 747, 1177, 1405, 1369.

Тема. Дії з раціональними числами. Повторити § 21-29. Розв’язати вправи 1073, 1230, 1300, 1483, 1519, 1560, 1583.

Тема. Задачі на знаходження довжини кола та площі круга. Повторити § 16. Розв’язати вправи 710, 708.


Біологія

Тема. Хвощі, плауни. Опрацювати параграф 43.

Тема. Голонасінні. Опрацювати параграф 44.

Тема. Покритонасінні. Опрацювати параграф 45.

Тема. Практична робота 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних рослин, стор.170. Виконати в зошитах.

Тема. Практична робота 4.Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах, стор.190. Виконати в зошитах.

Тема. Екологічні групи рослин( за відношенням до світла, води, температури). Життєві форми рослин. § 47.

Тема. Рослинні угруповання. § 48.

Тема. Значення рослин для існування життя на планеті Земля.Значення для людини. § 50.

Тема. Захист міні - проектів. Проект на тему :"Різноманіття рослин"

Тема. Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів: грибна клітина, гробниця, плодове тіло. § 51.

Тема. Дріжджі. § 52( Остапченко, Костіков).

Тема. Паразитичні гриби. § 56(Остапченко). § 52(Костіков).

Тема. Значення грибів у природі та житті людини. § 57(Остапченко). § 51(Костіков).

Тема. Контрольна робота 2.

Тема. Лишайники. § 53(Остапченко). § 54(Костіков).

Тема. Захист міні проектів на тему : "Гриби".

Тема. Будова та життєдіяльність організмів.Повторити вивчене раніше.


Географія

Тема. Рух води в світовому океані. Прочитати § 43-44

Тема. Життя в океанах і морях. Океан та людина. Прочитати § 45-46

Тема. Води суходолу. Річка. Прочитати § 47-48

Тема. Біосфера та ґрунти. Прочитати § 54, 55.

Тема. Природні комплекси. Прочитати § 56, 57, 58.

Тема: " Планета людей"

1. Кількість і розміщення населення Землі. § 59, завд. 3, ст.235 ( письмово)
2. Раси і народи. § 60, завд.1 ст. 241 ( письмово)
3. Держави світу. § 61

Тема: Вплив людини на природу. § 62, дослідження на ст.250 ( письмово)


Трудове навчання

Тема. Технологічна послідовність виготовлення макета.

Тема. Технологічна послідовність виготовлення макета.

Тема. Способи з'єднання елементів макета.

Тема.Остаточна обробка виробу.

Проєкт "Охайне житло".
Значення гігієни в житті людини. Прибирання житла. Послідовність дій під час прибирання житла.

Проєкт "Здоров’я та краса мого волосся".
Типи волосся. Засоби догляду за волоссям.

Тема. Пазли. Призначення, види та конструктивні особливості пазлів.

Тема. Пазли. Конструкційні матеріали для виготовлення пазлів.

Тема. Технологія виготовлення пазлів.

Тема. Способи з'єднання елементів пазлів

Тема. Способи з'єднання елементів пазлів

Тема. Остаточна обробка виробу


Інформатика

Тема. Поняття події. Види подій. Опрацювати § 19, ст. 155-162

Тема. Програмне опрацювання події. Опрацювати § 20, ст. 163-169

Тема. Розв’язування задач, які передбачають програмне опрацювання події. Опрацювати § 20, ст. 168-172

Тема. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження. Опрацювати § 21, ст. 173-183

Тема. Розв’язування задач з алгоритмічними структурами повторення та розгалуження. Опрацювати § 21, ст. 179-183

Тема. Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі. § 22 ст. 184-188

Тема. Створення програмних проектів методом поділу задачі на підзадачі. Практична робота. Опрацювати ст. 188-189

Тема. Розробка сценарію майбутнього програмного проекту. Повторити § 22 ст. 189-190.


Основи здоров'я

Тема. Способи протидії агресії та насилля у підлітковому середовищі. Параграф 22.

Тема. Правила користування електроприладами. Параграф 24.

Тема. Безпека при користуванні засобами побутової хімії.Практична робота.Відпрацювання навичок безпечного зберігання ліків і засобів побутової хімії. § 26. Описати перелік ліків, які входять в домашню аптечку.Використання їх.Виконати в зошитах.

Тема. Причини виникнення пожеж.Стадії розвитку пожежі. § 27.

Тема. Профілактика пожеж.План евакуації з будинку. § 27. Практична робота.Відпрацювання навичок екстреної евакуації з приміщення школи.Намалювати план евакуації з свого помешкання з допомогою батьків.

Тема. Види небезпечних промислових об'єктів. Дії школяра під час виникнення аварійної ситуації. § 28.

Тема. Елементи конструкції велосипеда, що впливають на безпеку руху. § 29

Тема. Телефони аварійних служб.Повідомлення рятувальним службам.Практична робота.Оцінка захищеності під'їзду до будинку спецавтомобілів служби ДСНС.Виконати практичну роботу.

Тема. Перша допомога при ураження електричним струмом, попадання хімічних речовин.Практична робота.Відпрацювання навичок безпечної поведінки при небезпеці ураження струмом.§ 30.

Тема. Узагальнення знань з теми" Соціальна складова здоров'я".


Фізична культура

Діджитал-фізкультура: wym-1586281096696

Модуль «Баскетбол».

1) Правила безпеки під час самостійного виконання вправ.

2)Загальнорозвиваючі вправи на місці.

3) Розв‘язування тестів за модулем «Баскетбол». Матеріали для опрацювання: wym-1584099891243

4)Розминка баскетболіста.

5) Перегляд відеороликів за тематикою баскетболу.

6)Вправи для розвитку силових та швидкісно-силових здібностей.

7)Стрибки у довжину з місця.

8) Виконання складнокоординаційних вправ.

9) Вправи для розвитку м’язів тулуба.

10) Вправи на розтягування.

11) Скласти комплекс вправ для розвитку м’язів ніг.

12) Багаторазові стрибки з поворотами на 90, 180 та 360 градусів.

13) Вправи для розвитку сили м’язів тулуба, плечового поясу, кистей.

14) Вистрибування з присіду.

15) Нахили уперед з положення сидячи.

16) Піднімання тулуба в сід за 30 с.

17) Присідання на одній нозі з підтримкою.

18) Вдосконалювати вправи з м’ячем (жонглювання).

19) Скласти комплекс вправи для розвитку нижніх кінцівок.

20) Зробити презентацію «Фізична культура в моїй сім’ї».

21) Вправи для розвитку м’язів ніг.

22) Повільний біг у чергуванні з ходьбою до 1500 м.

23) Скласти комплекс вправ для розминки футболіста.

24) Вправи для розвитку м’язів тулуба.

Кiлькiсть переглядiв: 1615

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.