Українська мова

1. Другорядні члени речення. Додаток. Повторити правила з 51 параграфа с.150)

2. Другорядні члени речення. Означення. Вивчити правила з параграфа 52 с.152; виконати впр. 415 с.155 (письмово))

3. Другорядні члени речення. Обставина.Вивч. правила з параграфа 53 с.155; виконати впр. 424, 425 с.157 (письмово))

4. Речення з однорідними членами.Вивчити правила з параграфа 54 с.159-160; виконати впр. 428 (усно), 429 (письмово)

5. Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами.Виконати впр. 433, 435.

6. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Вивчити правила з 55 параграфа с. 162-163. Виконати впр. 436 (усно), 437 (усно), 438 (усно, виконувати лише І завд. з вправи), 439, 443, 446.

7. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення).Вивчити правила з 57 параграфа с. 167. Виконати впр. 450 (усно), 451, 452, 455.

8. Урок розвитку мовлення. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів. Опрацювати параграф 59 с. 172.Опрацювати впр. 468.Написати листа рідній людині (див. зразок у вправі 468), використати у ньому звертання.

9. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів.Опрацювати параграф 58, вивчити правила на с. 169-170. Виконати впр. 457 (усно), 459, 461, 462.

10. Урок розвитку мовлення №24. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці).Опрацювати параграф 62 с. 178.Виконати вправу 485.

11. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення.Опрацювати параграф 60 с. 173-174. Виконати впр. 471, 474.Опрацювати параграф 61 с. 176. Виконати впр. 479, 483 (І, ІІ завд.).

12. Контрольна робота №7 (тестові завдання). Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами та сполученнями слів. Складні речення.Виконати тестові завдання.

13. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою. Тренувальні вправи.Опрацювати параграф 63 с. 179-180.Виконати впр. 487 (усно), 488, 493.

14. Діалог. Тире при діалозі.Опрацювати параграф 64 с. 182-183 (правила).Виконати впр. 495 (усно), 496.

15.Тренувальні вправи. Тире при діалозі.Виконати впр. 499.

16. Контрольна робота №8 (тестові завдання). Пряма мова. Діалог.Виконати тестові завдання.

17. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях. Повторення й узагальнення вивченого в кінці року. Лексикологія.Виконати впр. 508, 512.


Українська література

1. Тарас Шевченко. С. Васильченко. "В бур'янах".

(Вивчити основні відомості з життя Т.Шевченка, с.187.

Прочитати і навчитися переказувати оповідання "В бур'янах" с.187-194.

Виконати 10, 11 завдання з підручника письмово, с.195)

2. "За сонцем хмаронька пливе...", "Садок вишневий коло хати...".

(Прочитати вірші "За сонцем хмаронька пливе..." і "Садок вишневий коло хати...". Вивчити ці дві поезії напам'ять)

3. Павло Тичина. «Не бував ти у наших краях!».Опрацювати біографію письменника (с. 199).Навчитися виразно читати поезію «Не бував ти у наших краях!».Опрацювати параграф «Ліричний герой» на с. 201.

4. «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…»Опрацювати поезії «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…»(с. 200-201).Вивчити напам’ять один вірш П. Тичини (на вибір).Виконати 4, 8 завдання з підручника письмово (с. 202).

5. Євген Гуцало. «Лось».Опрацювати біографію письменника (с. 203). Прочитати оповідання «Лось».Опрацювати параграф «Оповідання» (с. 210).Виконати усно 1-8 тестові завдання у підручнику (с. 210-211).

6. Література рідного краю. Рідна земля у поезії поетів-краян (С. Будного, В. Вихруща, Г. Костів-Гуски, Я. Бензи). Опрацювати декілька поезій поетів-краян (на вибір).Один з віршів вивчити напам’ять (на вибір).

7. Контрольна робота №4. Розвиток мовлення №4 (письмовий твір у формі есе «Великий світ природи і людини»).Написати твір у формі есе на тему «Великий світ природи і людини».(Повторити: що таке есе, основні правила написання творів у формі есе (параграф 37 с. 114 у підручнику з української мови))

8. Максим Рильський. «Дощ» («Благодатний, довгожданний…»). Основні відомості про поета. «Осінь-маляр із палітрою пишною…».Опрацювати основні відомості про поета (с. 212).Прочитати та проаналізувати поезії «Дощ», «Осінь-маляр із палітрою пишною…».Один з віршів вивчити напам’ять.

9. Григір Тютюнник «Дивак».Опрацювати основні відомості про письменника (с. 215).Прочитати оповідання «Дивак».Виконати 10 завдання с. 222 письмово.

10. Микола Вінграновський. «Сіроманець».Опрацювати основні відомості про письменника (с. 223).Прочитати повість «Сіроманець».Виконати 10 завдання с. 249 письмово.

11. М. Вінграновський. «Сіроманець». Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.Виконати 8 завдання с. 249 письмово.

12. Контрольна робота №5 (тестові завдання). Рідна Україна. Світ природи (творчість М. Рильського, Г. Тютюнника, М. Вінграновського).Виконати тестові завдання.


Іноземна мова(Англійська мова)

1. Активний відпочинок.Види відпочинку.

Опрацювати с.166-167

Викон. Впр.4 с. 168

2. Відпочинок з сім'єю.Урок домашнього читання.Прочитати казку с.84-85

Викон. Впр 2 с.85 усно

3.Рідне місто/село.Подорожі.

Опрац. лексику на с.185

4.Визначні місця.Опрацювати діалог на с.188-189.Ознайомитись з лексикою на с.189

5.Місце, де я живу.Виконати усно впр.1,2а) с.191,192

6.Містами України.Ознайомитись з лексикою с.213,214.Виконати усно впр.1,2 с.212,213

7.Плани на літо.Опрацювати лексику с.227.Читати лист с.265.Відповідати усно на запитання впр.3 с.228

8.Відпочинок майбутнього.Опрацювати граматичне правило на с.229.Виконати письмово впр.1 с.229

9.Планування подорожі.Урок домашнього читання.Читати текст"Holidays"с.241.Виконати усно впр.2с.243.

10.Місце, де я живу.Прочитати лист впр.3 с.236.Дати письмово відповіді на запитання впр.3а) с.237.Підсумковий урок.

11. Відкриваємо Великобританію.Відповідати усно на запитання впр.1 с.194.Читати впр.2 с.194.Виконати усно впр.3 с.195.Опрацювати лексикуна с.196.Читати впр.5 с.196.Закінчити письмово впр.6 с.197

12. Цікаві місця Великобританії.The Present Perfect Tense.Опрацювати граматичну таблицю на с.197.Виконати письмово впр.1 с.198, письмово впр.4 с.199

13. Цікаві місця світу.Опрацювати лексику на с.204.Читати впр.3 с.205.Закінчити письмово впр.4 с.206

14. Дорогами Великобританії.Виконати письмово впр.1 с.206.Прочитати впр.4 с.207

15. Ми-українці.Опрацювати лексику на с.211.Читати текст на с.210.Закінчити письмово впр.2с.211.Виконати усно впр.4 с.212.

16. Дорогами Великобританії.Написати 8 речень про уявну подорож до Британії. Виконати усно впр.1,4,6 с.206,207,208

17. Ми- українці.На с.211 опрацювати лексику.Читати впр.1 с.210.Виконати усно впр.2.За зразком впр.5 написати листа про місце, де ви живете.

18. Мої враження від подорожей.Повторення часів дієслова.Виконати усно впр.2,3с.217.Письмово впр.4 с.217

19. Подорож до України.Опрацювати лексику на с.219.Читати впр.7 с.218

20. Моя країна- Україна.Виконати усно впр.1с.219,2,3 с.220

21 Подорож.Виконати письмово впр.1 с.223Письмово впр.2 с.223

22. Підсумковий урок по темі Подорож.Самостійна робота.

23. Контроль аудіювання.

24. Контроль читання.

25. Контроль письма.

26. Контроль говоріння.Підсумковий урок


Зарубіжна література

Марина Цвєтаєва "Книга в червоній палітурці",

.Навчитись виразно читати вірш(ст.261-262), ознайомитись з біографією поетеси(ст.259-260)

2.Образ ліричної героїні, яка любить читати.

Дати відповідь на запитання( 1-6), що на сторінці 263.

3.Р. Дал "Чарлі і шоколадна фабрика". Прочитати твір з інтернету скорочено.

4.Цікаві пригоди хлопчикаЧарлі та його друзів на шоколадній фабриці містера Віллі Вонки. Відповідати на питання 2-7(с.275).

5.Доброта і щирість головного героя Чарлі Бакета. Продовжити історію Чарлі. Яким,на вашу думку,він астав би господарем фабрики?(на чернетці).

6.Туве Янсон"Комета прилітає"або"Капелюх Чарівника"(на вибір). Подивитися мультфільм.Відповідати на питання 1-12(с.279).

7.Пауль Маар"Машина для здійснення бажань"Яскравість художнього світу твору. Переглянути фільм"Суботик на вдачу".

8.Елементи казки у творі та іх значення для розкриття головноі ідеі-реалізаціі мрій,бажань і прагнень особистості. Відповідати на питання1-5(с.289)


Історія України

5-А кл., 5-Б кл.

1. Дослідники історії. Як історики досліджують княжу добу.Опрацювати параграф 21. Обчислити історичну задачу ст.149 #4.

2. Як історики досліджують козацьку добу. Козацький літопис Самійла Величко. Опрацювати параграф 22. Виконати завдання на лінії часу ст.157 #1.

3. Історичні праці ХІХ- поч.ХХ ст."Історія Уураїни-Руси" М. Грушевського . Художні твори про минуле .Опрацювати параграф 22

4. Практичне заняття . Повідомлення з історії родини , підготувати презентацію родового дерева.ст.85

5. Урок узагальнення. Повторити параграф 21-23.

6. Праця і господарство : колись і сьогодні. Традиційні заняття українців . Від натурального до ринкового господарства .Прочитати параграф 25.

7. Місто і село. Заняття та умови життя населення в українських містах і селах у минулому та тепер.Прочитати параграф 26.

8. Міні-проект родинні традиції та свята.

9. Наука та освіта. Школи та університети на українських теренах . Зростання ролі розумової праці. Турбота про здоров'я . Медицина . Спорт.

5- В кл.

Прочитати параграфи 21, 22, 23, скласти у зошитах короткі розповіді про М. Грушевського та В. Антоновича; прочитати уривки з історичних творів - Ст. 155-156, 162- 163.

Прочитати § 24, практичне заняття. виконайте завдання (письмово у зошитах) , позначені малюнками- символами на ст. 166, 167, 169,170, 171.

Зробити презентацію родового дерева або написати дослідження з історії своєї родини.

Повторити § 21-23. зробити завдання на ст. 157- 158 і дайте відповіді на запитання.

Написати письмову роботу(урок узагальнення)

РОЗДІЛ 6. УСЕ МАЄ МИНУЛЕ

Місто та село: у минулому і тепер .Завдання для самостійного опрацювання:

- Переглянути короткий відеоурок з теми -

- Опрацювати параграф 25 підручника, , виконати письмово завдання 1-2, 4 на ст.178.

- Прочитати 26 , виконати завдання 4 (письмово), завдання 5 (усно) ст. 185.

Прочитати параграф 28, виконати письмово завдання 2, 4 на Ст. 201

Підготувати коротку розповідь «»Моє родинне свято»

Підготуватися до уроку узагальнення , повторити параграфи 25-28

Написати узагальнююче тематичне оцінювання

Прочитати на літні канікули художню літературу про давні історичні цивілізації .


Музичне мистецтво

1. Звучить хор. Пісня "Прийди, прийди, весно красна..." Повторення пісень: "Зимова пісенька", "Ми - козаки", "Прийди, прийди, весно красна... ".

2. Музика та інші види мистецтва. О.Злотник, О. Вратарьов "Школярі-школярики"(розучування).

3.Музика і слово. М. Глінка. Романс "Жайворонок" у виконанні дитячого хору.О. Злотник ,О.Вратарьов "Школярі-школярики"(повторення)

4.Музика і візуальні види мистецтва. М. Мусоргський. П'єса "Номер 10","Богатирські ворота". Г. Гладков "Пісенька друзів"(розучування).

5.Музика в театрі. П.Чайковський .Вальс із балету"Спляча красуня". Г.Гладков "Пісенька друзів" (повторення).

6. Музика в кіно. Є.Крилатов. Інструментальна музика до телефільму "Гостя з майбутнього". Розучування пісні "Крилата гойдалка"Є.Крилатов, Ю.Ентін

7. Музика і циркове мистецтво. Галоп з опери "Паризький балет". Повторення пісні "Крилата гойдалка" Є.Крилатов, Ю. Ентін


Образотворче мистецтво

1.Тема:Орнаментальна композиція.Мова знаків і символів у декоративно прикладному мистецтві.

Практична робота:Створення орнаменту для закладки.

2.Тема:Українські писанки.Символіка в декоративно прикладному мистецтві.Символи і знаки на писанках.

Практична робота:Створити ескіз великодньої писанки.

3.Тема уроку: «Українські писанки,символіка в декоративно ужитковому мистецтві.Символи на писанках».

Практична робота:Ескіз великодньої писанки(техніка на вибір учня)

4.Тема уроку: «Символіка українського орнаменту.Види орнаментів».

Практична робота:Створити дерево життя з елементами народних традицій(техніка акварель або гуаш)

5.Тема уроку: «Як стилізувати природні форми.Стилізація природних форм».

Практична робота: Створити стилізоване зображення «Реальна модель у природі»(техніка акварель,гуаш,олівець).

6.Тема уроку: «Народні промисли.Етнографічні центри українського народного мистецтва»

Практична робота:Ескіз розпису в колі або смузі в стилі опішнянського розпису(техніка гуаш або акварель).

7. Тема: Петриківський розпис . Декоративний розпис у петриківському стилі .Д/З : Виконати декоративне панно у стилі петриківського розпису (техніка гуаш або акварель) .

8. Тема: Мистецтво навколо нас. Об’єкти образотворчого мистецтва в повсякденному житті.Д/З: виконати декоративне панно в довільному стилі на тему “Клоун” (техніка довільна ).


Математика

Тема. Розв'язування вправ. П.35 вивчити правила ділення десяткових дробів. Розв'язати № 982, 984

Тема. Розв'язування задач на знаходження дробу від числа. Розв'язати № 994, 995 ,996.

Тема. Розв'язування задач на знаходження числа за його дробом. № 1000, 1006, 1008 (1,2)

Тема. Розв'язування вправ № 1008 (3,4), 1010 (1,4), 1012

Тема. Контрольна робота. Завдання: wym-1584619751766

Тема. Розв'язування вправ на всі дії з десятковим дробами. №1003,1011 (1,4)

Тема. Розв'язування вправ №1002, 1008 (7,11).

Тема. Розв'язування текстових задач №1014, 1018

Тема. Розв'язування задач. №1020, 1022, 1025

Тема. Розв'язування вправ №1026, 1029

Тема. Самостійна робота wym-1586496569133

Тема. Середнє арифметичне. Середнє значення величини. П.36, №1041,1043,1047,1051

Тема. Розв'язування вправ. № 1045,1049,1051.

Тема. Розв'язування вправа. №1053, 1055

Тема. Контрольна робота. Посилання: wym-1586938223095

Тема. Розв'язування вправ. №1062(а), 1064, 1065(1)

Тема. Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа. п.37. №1067, 1069, 1073, 1075

Тема. Розв'язування вправ. №1078, 1084, 1085, 1087.

Тема. Розв'язування вправ. №1089, 1090

Тема. Розв'язування вправ. Самостійна робота: wym-1587907642070

Тема. Знаходження числа за його відсотками. П.38 № 1107, 1108, 1112

Тема. Розв'язування вправ. № 1114, 1116, 1118

Тема. Розв'язування вправ. № 1119, 1123, 1124

Тема. Розв'язування вправ. Самостійна робота. Завдання N6 "Перевірте себе у тестові формі" ст.249

Тема. Розв'язування вправ: wym-1588843021789

Тема. Контрольна робота: wym-1588843044241

Тема. Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ wym-1588843074529

Повторення і систематизація навчального матеріалу

Тема. Звичайні дроби. Розв'язування задач і вправ. №1138(21,22), 1139 (2)

Тема. Розв'язування вправ. №1142 (9,10), 1143 (4,6)

Тема. Розв'язування вправ №1139 (5), 1143 (8, 12)

Тема. Розв'язування вправ. Самостійна робота №1140 (1,2,3), 1144 (1,3)


Природознавство

Практичне заняття. Визначення найбільш поширених в Україні рослин, грибів., тварин. С. 161-162.

Практичне заняття. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами. С. 159.

Умови життя на планеті Земля. § 38, с. 162

Навчальний проект "Вирощування найвищої бобової рослини".

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища. § 39.

Наземно-повітряне середовище. § 40

Тема. Водне середовище життя. § 41.

Тема. Грунтове середовище життя. § 42.

Тема. Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв'язки між організмами. § 43.

Тема. Співіснування організмів. § 43.

Тема. Угруповання організмів. Екосистеми. § 43, 44.

Тема. Рослинний і тваринний світ своєї місцевості. (Інтернет ресурс "рослини і тварини Тернопільщини")

Тема. Екскурсія/до краєзнавчого музею/.

Тема. Контрольна робота

Тема. Людина — частина природи. Зв'язок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини. § 45.

Тема. Екологічні проблеми та їх розв'язування.

Тема. Практичне заняття. Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

Тема. Навчальний проєкт"Містити не можна--переробляти! " /про " друге життя"побутових речей/. С. 216

Тема. Охорона природи. Червона книга України. Практична робота 2. Складання Червоної книги своєї місцевості. § 47.

Тема. Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі. § 48.


Трудове навчання

Тема. Виготовлення бісерки.

Тема. Виготовлення бісерки.

Тема. Догляд за бісерками

Проєкт "Сервірування святкового столу". Складання паперових серветок.

Проєкт "Побутові електроприлади в моєму житті". Поняття про побутові електроприлади.

Тема. Декоративні квіти. Види декоративних квітів. Розроблення ескізного малюнка квітів.

Тема. Технологічна послідовність виготовлення декоративних квітів.

Тема. Виготовлення пелюсток квітів.

Тема. Дотримання правил безпечної праці.

Тема. Виготовлення пелюсток квітів.

Тема. Виготовлення пелюсток квітів

Тема. Остаточна обробка виробу.


Інформатика

Тема. Лінійні алгоритми. Опрацювати § 21-22 (ст. 199-207)

Тема. Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі Скретч. Повторити § 21-22.

Тема. Алгоритми з повтореннями. Опрацювати § 23-24 (ст. 208-211)

Тема. Реалізація циклічних алгоритмів у середовищі Скретч. Опрацювати § 23-24 (ст. 211-216)

Тема. Цикли з лічильником. Опрацювати § 25 (ст. 217-225).

Тема. Цикли з умовою. Опрацювати § 26-27 (ст. 226-234)

Тема. Складання програм з повтореннями у середовищі Скретч. Повторити § 26-27 (ст. 226-234)

Тема. Алгоритми з розгалуженнями. Опрацювати § 28-29 (ст. 235-246).

Тема. Реалізація алгоритмів з розгалуженнями у середовищі Скретч. Повторити § 28-29 (ст. 235-246)


Основи здоров'я(5-А)

Тема. Поняття про ВІЛ-інфекцію. Запобігання дискримінації людей, які живуть з ВІЛ. Опрацювати параграф 21, ст.115-121.

Тема.Безпека в побуті і довкіллі. Пожежна безпека. Причини виникнення та способи насіння невеликих пожеж. Опрацювати параграфи 22,23. Ст.122-132

3. Тема. Дитина в автономній ситуації. Ризики побутового травмування. Обстеження безпеки своєї оселі. Опрацювати параграф 24.

4. Тема. Ризики телефонного та телевізійного шахрайства, проникнення в оселю зловмисників. Опрацювати статтю у підручнику ст.162-164.

5. Тема. Безпека надворі. Місця підвищеної небезпеки. Скласти і записати алгоритм безпечної поведінки в місцях великого скупчення людей. Дотримуватись правил безпеки надворі.

6.Тема. Екстремальні ситуації (під час спілкування з людьми) з незнайомцями. Змоделювати життєву ситуацію , коли людина опиняється у екстремальній ситуації.

Тема. Безпечне довкілля. Наслідки забруднення довкілля для життя і здоров'я людини. Опрацювати § 27, ст.154-157. Скласти письмово "Правила поведінки під час відпочинку у природі".

Тема. Стихійні лиха. Правила безпечної поведінки під час сильного вітру, грози і підтоплення. Опрацювати § 28, ст.158-163. Відповідати на запитання після параграфа.

Тема.Відпочинок на природі. Правила купання на водоймах. Прочитати § 29, ст. 164-171.

Тема. Підсумковий урок. Повторення та систематизація знань з теми "Безпека в побуті та довкіллі"


Основи здоров'я( 5-Б / 5-В )

Тема. Соціальна небезпека інфекційних захворювань та запобігання дискримінації. Параграф 21.

Тема. Причини виникнення та способи гасіння невеликих пожеж . Параграф 22.

Тема. Особливості гасіння електроприладів. § 22.

Тема. Безпека в побуті.Ризики побутового травмування, телефонного, телевізійного шахрайства. § 24.

Тема. Безпека надворі.Місця підвищеної небезпеки. § 23. Практична робота.Моделювання безпечної поведінки із людьми. Скласти життєву ситуацію, коли людина опиняється в небезпеці.Дії. Написати в зошитах.

Тема. Наслідки забруднення довкілля для життя і здоров'я. Практична робота. Створення саморобок для повторного використання пластикових упаковок. § 27, с. 157 приклади виробів.

Тема. Стихійні лиха. Практична робота. Відпрацювання навичок безпечної поведінки під час сильного вітру, грози і підтоплення. § 28

Тема. Відпочинок на природі. Практична робота. Моделювання ситуації надання допомоги постраждалому при тепловому або сонячному ударі .Виконати практичну роботу.

Тема. Правила купання у водоймах. Дії у небезпечних ситуаціях на воді. Завдання. Написати правила купання у водоймах.

Узагальнення з теми"Соціальна складова здоров'я".


Фізична культура

Діджитал-фізкультура: wym-1586280935522

Модуль «Баскетбол».

1)Правила безпеки і самоконтролю під час виконання вправ.

2)Вправи ранкової гімнастики.

3)Розв‘язування тестів із правил баскетболу. Матеріали для опрацювання: wym-1584098755276

4)Перегляд відеороликів за тематикою баскетболу.

5)Вправи для розвитку силових здібностей(згинання і розгинання рук в упорі лежачи,піднімання тулуба з положення лежачи,піднімання ніг з положення лежачи на спині).

6)Вправи на розтягування.

7)Стрибки зі скакалкою.

8) Вправи для розвитку м’язів плечового суглоба.

9) Скласти комплекс загальнорозвиваючих вправ на місці.

10) Розминка баскетболіста.

11) Стрибки з місця в довжину та висоту.

12) Прискорення на 15 м з різних вихідних положень.

13) Вистрибування з присіду вгору.

14) Стрибки через скакалку за 20 с.

15) Підтягування у висі(хлопці), згинання та розгинання рук в упорі лежачи(дівчата).

16) Присідання на одній нозі з підтримкою.

17) Стрибки вгору з напівприсіду.

18) Зробити презентацію «Видатні футболісти сучасності».

19) Вправи для розвитку м’язів шиї.

20) Вправи для розвитку м’язів рук.

21) Вправи для розвитку м’язів спини.

22) Вправи для розвитку м’язів ніг.

23) Скласти комплекс вправ для розминки футболіста.

24) Повільний біг у чергуванні з ходьбою до 1500 м.

Соціально-побутове орієнтування (інклюзивне навчання)

1.Школа та її приміщення.

2. Види опалення житлових приміщень.

3. Забезпечення електроенергією, водою.

4.Поштова адреса домівки, школи.

5. Види відправлення листа чи повідомлення. Заповнення поштової адреси на листівках.

Кiлькiсть переглядiв: 1924

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.