Українська мова

1. Дієслова минулого часу .с.158-160

Виконати впр. (усно )310,312 . Впр. 313 (письмово ).

2.Дієслова на -ся. Вимова і правопис дієслів на - ся .с.160-162.

Виконати (письмово )впр. 316,317.

3. Повторення вивченого про дієслово . С. 163-164.

Виконати впр. (письмово )320

4. Прислівник як частина мови . с.165-166. Виконати (усно) 323 ,(письмово) впр.325

5. Роль прислівників синонімів у мовленні . Виконати впр.327 (письмово ).

6. Роль прислівників-антонімів у мовленні с.167-168. Виконати впр. 329(письмово).

7.Тема.Прислівник.Однорідні другорядні члени речення,виражені прислівниками.с.169-170.с.169,правило напам.Виконати впр.333(письмово).

8.Роль однорідних членів речення, виражених прислівниками.с.170-172.Виконати впр. 336( письмово), впр.337( усно).

9.Роль прислівників у художніх та науково- популярних текстах.Складання письмового опису ранньоквітучої рослини.с.172-173. Виконати впр.340( письмово).

10.Робота з афоризмами і народними прикметами.с.173-174.Виконати впр.342( усно).Виконати впр.343( письмово),344( письмово),345( письмово).

11. Порівняльна характеристика прислівників з іншими частинами мови . с.175-176. Виконати впр.348 і 350( письмово).

12.Урок розвитку зв'язного мовлення.

13. Контрольна робота. Мовна тема.

14.Повторення вивченого про текст.Вправа 351( письмово).

15. Повторення вивченого про звуки мовлення.Вправа 354( письмово).

16. Контрольна робота. Списування.

17.Повторення вивченого про спільнокореневі слова,будову слів.Вправа 359( письмово).

18. Повторення вивченого про частини мови. Розбір речень за частинами мови. С.182-183. Впр. 363.

19. Підсумкова контрольна робота. Аудіодиктант.

20. Повтор. про види речень за метою висловлювання. С.185.Впр.373.

21.Урок розвитку зв'язного мовлення.

22.Повтор. вивченого про функціональне значення в мовлення різних частин мови. С.187.Впр.378.

23.Повтор. вивченого про зв'язок слів у реченні. С.187.Впр.379.

24.Урок розвитку зв'язного мовлення.

25.Узагальнення знань учнів.Складання усної розповіді про літні канікули.. Підсумок за рік.


Математика

1. Розв'язування задач на пропорційне ділення .Рівняння та нерівності . с. 137-138. Виконати завд.856,857.

2. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа .Ділення з остачею .с. 139 Виконати завд. 864,865,866.

3. Ділення з остачею на двоцифрове число .Розвязування рівнянь .с. 140 Виконати завд. 874,875.

4. Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею. С.140 Виконати завд. 876 (УСНО) 877 ( Письмово) с.141 завд. 883 ,884 .

5. Ділення на розрядні числа .Розвязування і порівняння задач с. 142. Виконати завд. 891,892 .

6.Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа.Задачі на рух. С.143 Виконати завд . 895,896 (усно) с.144 завд . 900,901 (письмово).

7. Ділення багатоцифрових чисел на розрядні .Задачі з буквенними даними .с.145 Виконати завд.909,910

8.Ділення чисел ,що закінчуються нулями .с.145 Виконати завд. 919,920.

Тема. Множення та ділення на двофифрове число.

9. Письмове множення двоцифрових чисел на двоцифрові.с.147- 148.Виконати завд.921( усно)923,925,927( письмово).

10. Письмове множення трицифрових чисел на двоцифрові.Задачі на знаходження числа за двома різницями.с148-149. Викон.завд.930,931,933,934(письмово).

11.Письмове множення багатрцифрових чисел на двоцифрові.с.149-150. Викон.завд.936( усно),937,940 (письмово).

12. Множення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач.с.150-151.Викон.завд.942,943,945( усно),944,948,949( письмово).

13. Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня.с.151 -152. Викон завд.952( усно),957,958( письмово).

14. Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові. Задачі на зустрічний рух.с.152-153. Викон завд.959( усно),960,962( письмово).

15. Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду1578×403. Задачі на рух і площу.с.153-154. Викон .завд.969( усно),970,971,972( письмово).

16. Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові числа.с.154-155. Викон.завд.978,981( усно),979,982,985( письмово).

17. Ділення з остачею.С.155-157. Викон.завд.С.157- правило напам.Викон завд.987,991( усно),988,992( письмово).

18. Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв'язування рівнянь.с.157 -158.Викон завд.1000( усно),998,1001( письмово).

19. Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі.С.158-159.Викон. завд.1004( усно),1006, 1008( письмово).

20.Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові.с.160.Завдання 1018,1019.

21. Обчислення значень виразів із буквою. Задачі на середнє арифматичне.с.161.Завдання 1026,1027( письмово).

22. Контрольна робота.

23. Письмове ділення на двоцифрові числа,якщо частка містить нулі.С.162, Завдання1034,1035( письмово).

24.Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі з буквеними даними.с.162.Завдання 1041,1042( письмово).

25. Ділення з остачею. Задачі на спільну роботу.с.163.Завдання1048, 1049( письмово).

26. Ділення складених іменованих чисел на двоцифрові.с.165.Завдання 1057, 1058( письмово).

27. Вирази на сумісні дії. Розв'язування рівнянь.с.166.Завдання 1064, 1065, 1066( письмово).

28.Вирази на сумісні дії.Ділення іменованих чисел. Розширені задачі на зведення до одиниці С.166,Завд.1067,1068,1074,1075(письмово).

29.Вирази на сумісні дії.Складання і розв,язування рівнянь. С.167.Завд.1076(усно).Завд1077,1078,1079- письмово.

30.Ділення на трицифрові числа.Задачі на зустрічний рух. С.168.Завд.1087(усно).Завд.1090,1091( письмово).

31.Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові.Складання і розв,язування задач.С.169.Завд. 1093(усно).Завд.1099,1100(усно).

32.Підсумкова контр. робота.

33.Узагальн. і системат. знань учнів.С.171, завд.1109, 1113(письмово).

34.Натуральний ряд чисел.Величини.Метрична система мір. С.172-174(прочит.)

35.Закони додавання і властивості різниці. С.174-175 прочит.

36.Множення і ділення.Закони множення.С.175-176.

37.Підсумок за рік.


Природознавство

1. Чим схожі всі річки ? Опрацювати с.134-135.

2. Чим відрізняється рівнинна річка від гірської ? С. 136-137.

3. У чому особливості Чорного й Азовського морів? С.138-140 .

4. Які види грунтів є в Україні? Охорона грунтів . С.144-146.

5. Про що розповідає карта природних зон України? Опрацювати с 147-148.

6.Яка природа в Поліссі? Мішані ліси.с.149-151.

7. Як природа зони мішаних лісів впливає на господарську діяльність людини?с.152-154.

8. Що таке лісостеп?с.155-157.

9. Як природа лісостепу впливає на господарську діяльність людини? С.158-159.

10.Контрольна робота.

11.Яка природа в степу?С.160-162.

12.Які галузі господарства розвинені у степовій зоні?,с.163 -164.

13. Якою є природа Карпатських гір?С.165-166.


Літературне читання

1. Творчість Г. Тютюника "Біла мара " с. 123-128

2. Тема : "У країні знань" Г . Черень "Мусим вчитись -я і ти ! "С.129

3. А.Давидов "Свідки минулих епох"с.130-135

4. Як виникла писемність? Творчість Паоли Утевської "Гості з далеких берегів".с.135-140.Переказувати за планом на с.140.

5 . Історичні оповідання .Антін Лотоцький "Ольга Перевізниківна" с.141-144,відпов.на запитання с.144.

6.Віктор Близнець повість- казка"Земля світлячків", с.145-152.

7. Узагальнення і систематизація знань із розділу "У країні знань".С.152, відповідати на запитання.

8. Контрольна робота.

9.Урок позакласного читання.

10. У країні світової літератури.М.Носов "Мишкова каша",с.153-162.

11.Повість-казка.Життя і творчість Льюїса Керрола. Л.Керрол "Аліса в Країні Чудес".С.162 -170.Чит.,перек.відпов. на запитання.

12.Підсумкова контрольна робота.

13.Урок позакласного читання.

14. Опрацювання творів із хрестоматії.

15.Узагальнення і систематизація учнів із розділу" У країні світової літератури".

16.Урок позакласного читання.

17.З думкою про літні канікули. А.Костецький "Канікули".

18. Узагальнення і систематизація знань учнів.Підсумок за рік.


Англійська мова

1. Подорож містом с.139-140 Виконати усно : впр.2 с.139

2. Вулиця , на якій я живу с.143-144. Виконати усно : впр.3 с.144. Вивчити слова

3.Як зорієнтуватися у незнайомому місті с. 146-148 Виконати усно : впр.2 с.146-147 Вивчити слова

4 . У подорож із картою с.149-150 Виконати усно впр . 1 с. 149.

5. Люблю подорожувати .с.156-159.Виконати усно : впр. 2 с.157.

6. На вокзалі с. 160-162.Виконати усно : впр. 1,2 с. 160.Виконати письмово : впр. 3. с. 162.

7. Люблю подорожувати . с. 163-165.Виконати усно : впр.2 с. 163. Вивчити слова

8. На вокзалі .Міські види транспорту.с. 166-168.Виконати усно: впр. 2. с. 166.Вивчити слова.

9. В аеропорту. с. 169-173.Виконати усно: впр. 1. с 169 , 5 с. 171.Вивчити слова .

10. Видатні місця Лондона . с. 174-178.Виконати усно : впр. 1 с. 174.Виконати письмово : впр. 2 с. 176.

11. Мої враження від подорожі. с.181-183. Виконати усно -впр. 1 с.181.

12. Ми любимо подорожувати. Підсумковий урок з теми с. 184-188. Виконати усно впр. 3. с. 187. Виконати письмово впр. 4 с. 188.

13. контрольне аудіювання.

14. Контроль читання .

15. Контроль письма .

16. Контроль говоріння .


Музичне мистецтво

1. Сонячні Італія та Іспанія. Пісня "Наша вчителька"(розучування). Вірші Наталії Івонової, музика Анни Олейнікової. ст.106.

2. Казкові Фінляндія та Норвегія. Пісня "Наша вчителька" (повторення).

3. Грузія, Вірменія,Азербайджан . Грузинський народний танець "Лезгінка".Розучування пісні Н. Май "Мамо, мамочко моя".

4.Загадкові Індія, Китай та Японія . Повторення пісні Н. Май "Мамо, мамочко моя".

5.США.Джорж Гершвін,колискова з опери "Поргі і Бесс". Індонезька народна пісня "Прогулянка з батьком" -розучування.

6. Повернення додому , в Україну. Українська народна пісня на вірші Т.Г.Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий". Розучування пісні "гуде вітер вельми в полі".

7. Перевір себе. Повторення пісні "Гуде вітер вельми в полі"


Інформатика

Тема. Використання логічних висловлювань з «якщо - то...».

Тема. Розв'язок задач у середовищі програмування для дітей.

Тема. Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм. Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами.

Тема. Передавання інформації. Пристрої для передавання інформації. Джерело інформації. Приймач інформації.

Тема. Складові комп'ютера.

Тема. Пристрої введення та виведення інформації.

Тема. Зберігання інформації. Носії інформації.

Тема. Кодування інформації. Кодування та декодування інформації

Тема.Історія виникнення пристроїв для роботи 3 інформацією

Кiлькiсть переглядiв: 756

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.