Українська мова

1. Змінювання прикметників за родами. с.131-132 виконати впр. 315, 316.

2. Вправи на визначення роду прикметників. Розбір прикметника як частини мови. с.132-133 виконати впр. 318 (письмово), 319(усно).

3. Родові закінчення прикметників. с. 134 вивч. правила. Впр. 322(усно), 323, 324(письмово).

4.Змінювання прикметників за числами. с.138 вивч.правило; впр.329(усно), впр. 330,331,332 (письм.)

5. Дієслово як частина мови. с.141 вивчити правило. впр. 336(усно), 338,339

6. Зв'язок дієслова з іменником у реченні. Виконати впр. 340, 341 с. 142-143

7-9. Дієслова-антоніми

- виконати впр.344, 346 с. 144,146

- виконати впр. 345 с.145

- виконати впр. 347,348 с. 146

10. Дієслова-синоніми. Редагування тексту.Виконати впр. 351,352 с.147

11-12. Змінювання дієслів за часами

- вивчити правило с.149, впр. 354,355

- впр.357,359 с. 150

13. Закріплення вивченого про часові форми дієслова.Виконати впр. 362, 363 с.152

14. Дієслова, що означають завершену і незавершену дію. с.153 вивчити правило; виконати впр. 364, 366

15. Вправи на розпізнавання часових форм дієслова, дієслів, що означають завершену і незавершену дію.Виконати впр. 368, 370(усно)

16. Не з дієсловами. с.156 вивчити правило; виконати впр. 374, 376.

17. К/р Списування

18. Закріплення знань учнів про дієслово як частину мови.Виконати впр. 380, 384

19. Розбір дієслова як частини мови.Виконати впр. 386, 387

20. Контрольна робота

21. Аналіз к/р. Повторення вивченого за рік. Що ми знаємо про текст, речення. С.164-165; виконати впр. 394(усно), 395.

22. Що ми знаємо про будову слова. С. 165-166; виконати впр.397(усно), 398.

23. К/р Диктант

24. Аналіз к/р. Що ми знаємо про частини мови. С.166-167; виконати впр.399(усно),400.

25.Що ми знаємо про частини мови. С. 167-168; виконати впр. 401(усно), 402.

26. Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

Англійська мова

1.Де ти був минулих вихідних. Простий минулий час. Правильні дієслова.Опрацювати лексику (виписати слова у словник та вивчити їх).Впр.1, 3 с. 74 -75.Практикування учнів у читанні.Впр.2с.74.РЗ впр.1,2,3 с.38 (виконати письмово)

2. Минулі події. Розвиток граматичних навичок. Стверджувальні, розповідні та запитальні речення.Опрацювати лексику (виписати слова у словник та вивчити їх).Впр.1с.76.Практикування учнів у читанні.Впр.2с.76.Впр.4с.77.РЗ впр.1,2,3 с.39 -40

3.День за днем. Закріплення граматичного матеріалу та лексики.Опрацювати лексику (виписати слова у словник та вивчити їх).Впр.1с.78.Виконати письмово.Впр.2с.78.Виконати усно.Впр.5с.79.Практикування учнів у читанні.Впр.2с.80 -81

4. Що Вікі зазвичай робить і що вона робила вчора? Теперішній минулий і простий час.Виконати усно.Впр.3с.81.Практикування учнів у читанні.Впр.1с.82.Впр.3с.83.Виконати письмово.Впр.2с.83

5.Минулі події. Минулий простий час: неправильні дієслова.Виконати усно.Впр.2с.84.Практикування учнів у читанні.Впр.1с.86.Виконати письмово.Впр.3с.87. Вивчити 6 неправильних дієслів:( підручник с.174 -175)

Go –went

See –saw

Come – came

Learn –learnt

Do – did

Have – had.

6. Мої минулі вихідні. Минулий неозначений час.Переглянути відео за поданим посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=cQB2obSYEXU.Практикування учнів у читанні. Впр.4с.100.Впр.3 с.102. Записати неправильні дієслова слова у словник та вивчити їх:Впр.1с.101 (переклад дієслів є у кінці підручника с.174 – 175).Виконати письмово.Впр.4,5 с.103.Виконати вправи із друкованого зошита.Впр.1,2,3 с.44

7. Що я купив у магазині. Виконати письмово .Впр.3 с.104.Опрацювати усно Впр.1,2 с.106 – 107.Виконати письмово Впр.4с.107.Виконати вправи із друкованого зошита Впр.1,2,3 с.45 – 46

8.Минулі події. Питальні слова.Переглянути відео за поданим посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=X4wx3yrb-e8/Виконати вправи із друкованого зошита Впр.1,2,3 с.47 - 48

9. Минулі події. Розвиток навиків письма.Виконати вправи із друкованого зошита Впр.1,2,3 с. 49 - 50

10. Життя суспільства у минулому часі.Виконати завдання із друкованого зошита Впр.1,2,3 с. 51 – 52

11. Життя суспільства. Підсумок з теми «Людина». Життя суспільства.Виконати самостійну роботу із друкованого зошита.Завдання 1,2,3 с.54

12. Природа та навколишнє середовище.Опрацювати лексику ( записати слова у словник та вивчити).Впр.1 с.108.Впр. 2 с.109 ( слова із рамочки) Виконати завдання із друкованого зошита.Впр. 1, 2 с.55

13. Пори року та погода. Виконати завдання із друкованого зошита.Впр.3 с.56.Впр. 1 с.57

14. Місяці року. Записати назви місяців у словник та вивчити їх.Впр. 1с.110 Виконати завдання із друкованого зошита.Впр. 2, 3 с.57

15. Коли твій день народження? Виконати усно( впр.1 с.112). Виконати письмово ( впр. 2с.112)

16. Майбутні події, майбутній неозначений час.Переглянути відео за поданим посиланням:https://youtu.be/UI9IvLUkok0. Опрацювати матеріал у підручнику.Впр.1,2 с.114.Практикування учнів у читанні.Впр. 3с.115. Виконати завдання із друкованого зошита.Впр. 1, 2, 3 с.58 - 59.

17. Моя майбутня професія. Майбутній час. Опрацювати лексику.Впр. 1с.116. Виконати письмово.Впр.2, 3 с.116 - 117. Виконати завдання із друкованого зошита.Впр.1,2,3 с.60

18. Що ти будеш робити завтра? Практикування учнів у читанні: впр.2, с.118. Виконати письмово:впр. 3,с. 119

19. Закріплення граматичного матеріалу.Виконати письмово:впр. 6, 7, с.120

20. Великдень. Систематизація вивченого лексичного та граматичного матеріалу. Практикування учнів у читанні: впр. 4,с.122.Виконати завдання із друкованого зошита впр 1,2,3 с.61

21. Літні канікули. Скласти розповідь про канікули своєї мрії. Виконати завдання із друкованого зошита. Впр.1,2,3 с.62 - 63

22. Плани на літні канікули. Підсумковий урок.


Математика

1. Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Обчислення значень буквених виразів. с.129 виконати завд. 828, 832, 833.

2.Множення одноцифрового числа на двоцифрове виду 3×24. Складання рівностей. с.130 вивч.правило. с.131 завд.838, 841,842.

3.Множення різниці на число Порівняння виразів. с.131 вивч. правило с.132 завд.847, 849,850.

4. Множення і ділення в межах 1000, що зводиться до табличних випадків, виду 70×8, 420:6. Перетворення іменованих чисел. с.133 завд.853(усно) 856,859,860.

5.Множення виду 320×3. Розв'язування задач с.134 завд.864, 869, 870,

6. Повторити випадки множення і ділення в межах 1000. с.135 завд.874, 877,878.

7.Ділення суми на число. Розв'язування задач. с.136 вивч.правило завд.883, 885, 886

8. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39:3. Розв'язування рівнянь. с.137 завд. 890, 895, 896.

9.Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72:3 і 50:2.с.138-139 завд.898(усно),901 ,906,907.

10.Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове шляхом розкладання на зручні доданки.с.139-140 Завд.908(усно),909,912,914,915.

11.Перевірка ділення множенням.с.140-правило,завд.917(усно),918,923,924.

12.Перевірка множення діленням.Розв ’язування рівнянь.с.141-правило,с.141-142,завд.927,930,932,933.

13.Ділення виду360:3.Розв’язування рівнянь.с.142-143 завд.935(усно),936,941,942.

14.Ділення виду64:16 шляхом випробування.Периметр прямокутника.с.143-144 завд.943(усно),944,950,951.

15.Ділення двоцифрового числа на двоцифрове.с.144-145 завд.954,956,958,959.

16.Зміна добутку при зміні одного множника у кілька разів. с.146-правила,завд.961,964,967,968.

17.Зміна частки при зміні діленого у кілька разів. с.147-правило,с.147-148 завд.973,975,976.

18.Зміна частки при зміні дільника у кілька разів.Розв’язування рівнянь і задач. с.148-правило,завд.980,983,984.

19.Розв’язування рівнянь і задач.с.149-150 завд.986,990,991.

20. Розв'язування рівнянь. Розв'язування задач двома способами с.150-151; завд. 993, 997, 998.

21. Розв'язування рівнянь з двома діями. Обчислення периметра прямокутника. Розв'язування задач с. 151-152; завд.1000, 1005,1006.

22.Частини. Позначення частин числа цифрами с.152-153; завд.1009, 1012,1014.

23.Визначення часу за годинником. Розв'язування задач на час с.154-155; завд. 1016, 1017(усно), 1024,1025.

24. Ділення трицифрового числа на двоцифрове шляхом випробовування. с.155-156; завд. 1026,1027, 1034, 1035.

25. Знаходження числа за його частиною. Розв'язування задач с.156-157; завд. 1038, 1040, 1044.

26. Ділення з остачею. Розв'язування задач с. 158-159; завд. 1048( усно), 1050, 1055, 1056.

27. Ділення з остачею. Співвідношення між остачею і дільником с.160; завд. 1057(усно), 1059, 1064,1065.

28. Перевірка ділення з остачею. Знаходження частини від числа. Розв'язування нерівностей і задач. С.161-163; вивчити правило; завд.1074, 1079,1081,1082.

29. Ознаки подільності на 2 і на 5. Подвійні нерівності. Розв'язування задач. С.163 вивчити правило; завд. 1090, 1093, 1094 с.164

30. Контрольна робота

31. Аналіз к/р Повторення таблиць множення і ділення. Письмове множення на одноцифрове число виду 213×3. с.166 вивчити правило; завд.1100, 1104 с.166-167

32. Повторення ділення з остачею. Письмове множення на одноцифрове число виду 37×6, 127×3. Розв'язування задач .С.167-168; завд.1109, 1110, 1113.

33. Повторення нумерації трицифрових чисел. Письмове множення на одноцифрове число виду 182×3, 151×6,с.168; завд.1115, 1118,1119

34. Повторення ділення з остачею. Назви чисел у частинах. С.169-170; завд.1128, 1124, 1125, 1131

35. Повторення множення на одноцифрове число. Розв'язування задач.С .170-171; завд.1133,1135,1139

36. Повторення обчислення значень виразів на кілька дій. С. 171-172; завд. 1141, 1142, 1147

37. Повторення усного додавання і віднімання круглих трицифрових чисел. Письмове ділення виду 966:3. С.172-173; завд.1150, 1151, 1156

38. Повторення усного додавання й віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення на одноцифрове число виду 273 :3. С.173-174; завд. 1160( усно), 1163,1171

39. Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.


Природознавство

1.Бактерії. Значення бактерій у природі і для людини. Опрацювати( с.126-127)підруч; с.63 друк. зош.

2.Що таке ланцюг живлення? Рослиноїдні, м'ясоїдні, всеїдні тварини.(с.128-129); с.64 друк.зош.

3. Як охороняти зникаючі рослини? с.130-132; с.65 друк.зош.

4. Як охороняти зникаючих тварин? Червона книга України с.133-134; с.66 друк.зош.

5. Для чого створюють заповідники? Ботанічні сади. Заповідні території рідного краю.(с.135-136); с. 67-68 друк.зош.

6. Які легенди про рослин і тварин складали у давнину? с. 137-138;

7. Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про рослин і тварин с.68 у друк. зош.

8. Як працює наш організм? Системи органів тіла людини та їх значення для життя людини. Нервова система. с.144-146;с. 69 у друк. зош;

9. Для чого потрібні скелет і м'язи? Опорно-рухова система. с.147-148; с. 70 у друк. зош.

10. З чого складається травна система?с.149-151; с. 71 у друк. зош.

11. Що корисно їсти? Правила корисного харчування. С. 152-154; с.72 у друк. зош.

12. Що потрібне для дихання? Дихальна система.с.155-156; с.73 у друк. зош.

13. Яке значення має кровообіг?Кровоносна система с.157-159; с.74 у друк. зош.

14. Яке значення має шкіра? Гігієна шкіри с. 160-162; с.75 у друк. зош.

15. Про що повідомляють органи чуття? с. 163-164; с.76 у друк. зош.

16. Як попереджувати захворювання органів чуття? Гігієна органів чуття. с.165-167; с.77 у друк.зош.

17.Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про людину і її організм. с.168-169; с.78 у друк.зош.

18. Контрольна робота

19. Як досліджувати природу влітку? с.170-171

20. Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.


Літературне читання

1. Творчість О. Копиленка. О.Копиленко "Розбишака Чив" с.129-131.

2. Творчість Ю. Старостенка. Дива в природі. Ю. Старостенко "Хто це такий?", "І трапиться ж таке..." с.132-133.

3. Творчість Г.Тютюнника. Г.Тютюнник "Бушля" с.134-136.

4. Творчість В. Нестайка. В. Нестайко " Просто Олесь друг" с. 136-139.

5. Творчість М. Трублаїні. Пригоди. М.Трублаїні "Яшка і Машка" с. 139-140

6. Творчість М. Трублаїні. Пригоди. М. Трублаїні "Омар".с.140-141

7.Творчість М.Трублаїні. Пригоди. М.Трублаїні "Шоколад Боцмана"с. 141-142

8. Урок позакласного читання.

9-10. Творчість Є. Гуцало. Загадки в природі. Є.Гуцало "Перелюдія весни"

11-12. Творчість Ю. Збанацького. Коли твір відкриває свої таємниці. Ю. Збанацький "Лелеки" с. 145-149

13. Читаємо і порівнюємо твори різних жанрів. Г.Демченко "Лелеки" с.149-151

14. Творчість В. Чухліба. Будь природі другом. В.Чухліб "Равлик" Читання в особах. с.151-153

15-16. Творчість Д.Чередниченка. Все так цікаво навкруги. Д.Чередниченко " Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик". с.153-156

17. Позакласне читання

18. Творчість О.Буценя. О.Буцень "Айстри". с.157

19-20. Повість. Творчість М. Стельмаха. М.Стельмах " Гуси- лебеді летять". с.158-161

21. Повтори і пригадай. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом " Світ прози" с.161

22. К/р. Робота з літературним твором( письмово)

23. Світ гумористичних творів. Творчість Г. Бойка. Г.Бойко " Ось такий у мене ніс".

24. Урок позакласного читання.

25-26.Творчість М. Носова. М.Носов "Витівки".

27-28. Творчість А. Ліндгрен. А. Ліндгрен "Малий і Карлсон,що живе на даху".

29. Опрацювання творів із "Хрестоматії сучасної дитячої літератури для читання".

30. Повтори і пригадай.

31. Урок позакласного читання

32. Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.


Інформатика

Тема. Текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту. Змінювання та вдосконалення текстів.

Тема. Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити. Введення символів за допомогою клавіатури.

Тема. Доповнення текстів зображеннями.

Тема. Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць.

Тема. Порівняння текстів з оманливою та правдивою інформацію. Пошук хибних висловлювань у текстах (на основі інформації з інших предметів).

Тема. Доповідач/доповідачка та презентація. Культура презентування. Слайд-шоу із зображень як вид презентування.

Тема. Середовище створення презентацій

Тема. Переміщення слайдами презентації. Режим показу презентації та режим змінювання слайдів.

Тема. Переміщення текстових вікон/полів та зображень на слайдах.

Кiлькiсть переглядiв: 1102

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.