Математика

1. Складання таблиці ділення на 5. Знаходження значень виразів і розв’язування задач.Виконати завдання №773,774.

2.Складання таблиці ділення на 5. Знаходження значень виразів і розв’язування задач.

3.Вирази зі змінною. Знаходження значень виразів зі змінною.Виконати завдання №781,782.

4. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задач.Виконати завдання №789, 790.

5. Повторити таблиці множення і ділення чисел 2,3,4,5 .

6. Складання таблиці множення на 6. Творча робота над задачами.Виконати завдання №798,799.

7. Складання таблиці множення на 6. Творча робота над задачами.

8. Знаходження значень зі змінною. Розв’язування задач визначення часу за годинником.Виконати завдання №802.

9. Знаходження значень зі змінною. Розв’язування задач визначення часу за годинником.Виконати завдання № 806,807.

10. Складання таблиці ділення на 6. Обчислення виразів і розв’язування задач на знаходження суми двох добутків.Виконати завдання №812.

11. Складання таблиці ділення на 6. Обчислення виразів і розв’язування задач на знаходження суми двох добутків.Виконати завдання №815,816.

12. Обчислення виразів. розв’язування задач. Коло. Круг.

13. Складання таблиці множення числа 7. Розв'язування задач. Виконати: номери 833,834. Вивчити таблицю множення числа 7.

14. Дослідження таблиць множення чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7. Периметр прямокутника. Виконати: номери 842, 843.

15. Дослідження таблиць множення чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7. Периметр прямокутника. Виконати: заповнити с.20, 21 "Тренажера з математики".

16. Складання таблиці ділення на 7. Задачі на порівняння. Периметр квадрата. Виконати: номери 851, 852; вивчити таблицю ділення на 7.

17.Складання таблиці ділення на 7. Задачіна порівняння. Периметр квадрата. Виконати: заповнити с.22, 23 "Тренажера з математики."

18. Знаходження невідомого множника. Творча робота над задачею. Виконати: номери 859, 860.

19. Знаходження невідомого множника. Творча робота над задачею. Виконати: скласти і розв'язати задачу за поданим виразом : (70 - 35) : 7 .

20.Складання таблиці множення числа 8. Дії з іменованими числами. Побудова прямокутника. Виконати: номери 869, 870; вивчити таблицю множення числа 8.

21.Складання таблиці множення числа 8. Дії з іменованими числами. Побудовапрямокутника. Виконати: заповнити с.24, 25 " Тренажера з математики".

22. Обчислення виразів, розв'язування задач. Виконати: заповнити с.26 " Тренажераз математики".

23. Зв'язок дій множення і ділення. Виконати: номери 879, 880.

24. Складання таблиці ділення на 8. Розв'язування задач. Виконати: номери 888, 889; вивчити таблицю ділення на 8.

25. Знаходження невідомого дільника. Розв'язування задач. Виконати: номери 896, 897. Виконати: скласти 2 задачі на ділення.

26. Закріплення вивченого матеріалу. Виконати : заповнити с.27 " Тренажера з математики"

27.Складання таблиці множення числа 9. Виконати: с.29, 30 - Тренажера з математики.

28.Обчислення виразів, розв'язування задач. Побудова квадрата. Виконати: номери906, 907. Дослідження таблиці множення чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Виконати: номери 914, 915.

29.Обчислення виразів і задач. Аналіз діаграмами. Виконати: номери 923, 924.

30.Знаходження невідомого діленого. Виконати: номери 932, 933.

31.Знаходження значення виразів зі зміною. Виконати : номери 941, 942.

32.Діагностична робота.

33.Ділення на 1 і ділення рівних чисел. Обчислення значень буквених виразів. Обчислення периметра прямокутника. Розв‘язування задач. Виконати завдання 950, 951, с. 153.

34. Ділення числа 0. Неможливість ділення на 0. Обчислення значень виразів на дві дії. Обчислення периметра квадрата. Розв‘язування задач. Виконати завдання 959, 960, с. 154.

35. Множення і ділення чисел на 10. Дії з іменованими числами. Обчислення периметра прямокутника. Розв’язування задач. Виконати завдання 969, 971, с.155.

36.Обчислення виразів .Складання і розв'язування задач. Виконати: номери 979, 980.

37.Повторення вивчених випадків ділення. Виконати завдання 993, с. 158.

38.Одиниці вимірювання величин. Дії з іменованими числами. Визначення часу за годинником. Виконати завдання 998, с.159.

39. Календар весняних місяців. Розв’язування задач. Виконати завдання 999, с.159 - 160 (усно), 1000,с. 159.

40. Складання і розв’язування задач. Виконати завдання 1001, с. 160.

41.Складання і розв’язування задач. Виконати завдання 1002 ( письмово ), 1003 ( усно ), с. 160.

42.Діагностична робота.

43.Додаємо і віднімаємо числа частинами. Розв’язування задач.

44. Досліджуємо задачі. Обчислення значень виразів.

45. Правила порядку виконання дій у виразах.

46. Розв’язуємо складені задачі на знаходження суми.

47. Розв‘язуємо складені задачі на знаходження різниці.

48. Збільшуємо або зменшуємо число в кілька разів.

49. Перевіряємо свої досягнення.

50. Узагальнення і систематизація знань учнів . Підсумок за рік .


Українська мова

1. Складання речень із спільнокореневими словами з метою усвідомлення значення кореня.Виконати завдання: дібрати споріднені слова до слів літо, літак, і скласти з ними 2 речення.

2. Розвиток зв’язного мовлення. Складання інструкції.

3. Спостереження за словами омонімічними коренями. Виконати завдання: скласти опис вербових котиків або котика (домашня тваринка)

4. Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови.Виконати завдання: дібрати споріднені слова до слів праця, дружба.

5. Позначення кореня у спільнокореневих словах. Закріплення вивченого.

6. Речення. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці речення.Виконати завдання впр.305, опрацювати усно.

7. Розповідні речення.Виконати завдання впр.312

8. Питальні речення. Розділові знаки в кінці речення.Виконати завдання впр.315

9.Спонукальне речення.Розділові знаки в кінці речення. Виконати: впр. 317.

10. Спонукальне речення. Розділові знаки в кінці речення. Виконати: впр. 318.

11. Головні слова в реченні. Виконати: впр. 319.

12. Поширення речень за питаннями, поданими вчителем. Складання речень за схемами. Виконати: скласти 3-5 речень про весняні квіти.

13. Зв'язок слів у реченні. Виконати: впр.323.

14. Зв'язок слів у реченні. Виконати: впр.325.

15. Розвиток зв'язного мовлення. Робота з деформованим текстом. Виконати: впр. 327.

16. Встановлення зв'язку слів у реченні. Виконати: впр. 333.

17.Встановлення зв'язку слів у реченні. Виконати: впр.334.

18. Повторення і закріплення вивченого про речення. Виконати: впр. 337.

19.Узагальнення і систематизація знань про речення. Виконати: с.121, зробити всі завдання письмово.

20. Розвиток зв‘язного мовлення.Розповіді за сюжетним малюнком і опорними словами. Виконати: скласти усну розповідь «Прогулянка весняним лісом».

21. Текст. Заголовок. Виконати: впр.343.

22. Поняття про текст. Виконати: впр.349.

23. Будова тексту. Зачин, основна частина, кінцівка. Виконати: впр.355.

24. Зв’язок речень у тексті. Спостереження за використанням слів ( він, цей, тоді, після того та ін. ) для зв’язку речень у тексті. Виконати: впр.361.

25. Види текстів.Текст- розповідь. Виконати: впр. 369.

26. Текст - опис і текст- міркування. Складання питальнних речень до тексту. Виконати: впр. 375.

27. Розвиток зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом.Виконати: розташувати речення так, щоб вийшов текст.

МОВА І МОВЛЕННЯ

28. Мовні і немовні знаки. Виконати: впр.381.

29.Спорідненість мов. Виконати: впр389.

30. Діагностична робота. Диктант.

31. Усне і писемне мовлення. Виконати: впр. 395.

32.Сила голосу і швидкість мовлення. Виконати : впр.400.

33. Слова ввічливості. Виконати : впр.405.

34. Повторення вивченого матеріалу. Виконати: впр.412.

35.Повторення вивченого матеріалу. Виконати: впр. 419.

36. Повторення вивченого матеріалу. Виконати: впр.426.

37.Повторення вивченого матеріалу. Виконати: впр.431.

38.Підсумковий урок за. рік.


Читання

1. Пісня.Виконати завдання с. 137

2. Робота з дитячою книжкою.

3. В. Сухомлинський «Соловей і жук»

4. Виконати завдання с.138, продовжити казочку.

5. Великдень. Л. Глібов «Христос воскрес».Виконати завдання с.122, підготувати відповіді на запитання до текстів.

6. Д. Чередниченко «Розмалюю писанку», і гра « Звію вінець».Виконати завдання с.123-124, розівчити гру

7. Вірш напам’ять Д. Чередниченко «Розмалюю писанку».Виконати завдання вивчити вірш

8.Л.Силенко "Сонечко". .В. Сухомлинський "Цікавий клубочок" . Виконати: с.124-125, читати, переказувати.

9. В. Підпалий " Гуси". П. Тичина " А я у гай ходила " . Виконати: с. 125-127, вивчити вірш напам'ять.

10. Робота з дитячою книжкою. Час поезії. Читання і складання віршів. Виконати: скласти вірш про весну.

11. М. Воробйов "Шум". Виконати: с.127-128, виразно читати .

12.О. Копиленко " Найвеселіший місяць" Виконати: перекачувати текст, намалювати квіти, про які розповідається в тексті.

13. В. Сухомлинський " Хто свічки засвітив?" Виконати: с. 129- 130, читати, переказувати.

14. Є. Горева " Кольоровий віршик". Виконати: с.131, виразно читати, дібрати кольорові слова.

15.Підсумковий урок за темою " Світ - велика писанка"

16. Матінка - земля. Марійка Підгірянка "Пробудження" Виконати: с.132, вивчити вірш напам'ять.

17. Робота з дитячою книжкою. Скринька сміху. Гуморески. Виконати: підготувати смішинки.

18.Яка стежка найкраща? Виконати: с.133-135- виразно читати.

19. Про мову. Виконати: с.135, 136- виразно читати, вставляючи пропущені слова. 3.Пісня . Виконати: с.137-138, продовжити казку.

20. Українська народна казка «Вовк і семеро козенят».Виконати: с.140-141, виразно прочитати уривок з казки, придумати кінцівку.

21. Народна притча «Насмішкувате слово». Виконати: с. 141-143, інтонаційно читати та переказувати.

22. Народна байка «Про горду качку». Виконати: с. 143,читати і підготувати відповіді на запитання.

23. Байка «Кіт і миша». Виконати: с. 144-145, розказати, чи траплялося бачити подібне між людьми.

24. Григорій Сковорода "Казка про світло" Виконати: с.145 - 146 читати і переказувати.

25. Л.Костенко. " Бузиновий цар" . Виконати: с.146-148, переказувати своїми словами. 3.Народна байка "Ображена черепаха" Виконати : с.148- виразно читати і переказувати.

ВЖЕ ЛіТЕЧКО ПРИХОДИТЬ

26.М. Коцюбинський «Літній день». Виконати: с. 150, уважно прочитати опис літнього дня, доповнити його, склавши словосполучення.

27.Леся Українка «Три метелики». Виконати: с. 151 - 152, розіграти казочку в ролях. Намалювати метеликів олівцями.

28. Л. Забашта «Дивосвіт». В. Школяр « Джміль». Виконати: с. 152 - 153, інтонаційно читати, придумати казочку про джмеля.

29.В. Чухліб «Равлик». Т. Коломієць «Ранок». М. Чумарна «Літо». Виконати: с. 154 - 155, виразно читати, скласти розповідь про свої плани на літні канікули.

30. А. Григорук «Переплутанка». Виконати: с. 156, інтонаційно читати, стисло переказувати.

31. Діагностична робота.

32. Робота з дитячою книжкою «Незабаром літо». Виконати : скласти загадку про літо.

33.Повторення вивченого матеріалу. Підсумковий урок.


Я досліджую світ

1. Розвиток рослин навесні.

2. Збереження ранньоквітучих рослин.Виконати завдання с.91-92, опрацювати статтю

3. Виготовлення лепбука «Бережіть первоцвіти».Виконати завдання скласти розповідь про первоцвіти занесені до Червоної книги.

4. Рослини потрібні людям.

5. Як людина використовує рослини.Виконати завдання с. 93, опрацювати статтю

6. Праця звеличує людину.Виконати завдання с.94-95

7. Тварини навесні.

8.Особливості життя тварин навесні. Виконати: с.96 , попрацювати статтю.

9. Дикі тварини. Виконати: с.97 - 98, опрацювати статтю.

10.Свійські тварини. Виконати: с.99 -100, опрацювати статтю.

11.Домашні улюбленці. Виконати: скласти розповідь про домашнього улюбленця, намалювати малюнок.

12. Піклуюся про тварин. Виконати: скласти правила догляду за домашніми тваринами.

13. Малим комахам усе під силу. Виконати: с.101, опрацювати статтю.

14. Спостереження за комахами. Виконати: с.102, опрацювати статтю.

15.Як живуть мурашки? Виконати: скласти розповідь про життя мурашок.

16. Чи потрібно охороняти мурашок та мурашники? Виконати: скласти правила поведінки у природі .

17. Спостереження за птахами. Птахи принесли на крилах весну. Виконати завдання с.104.

18. Вивчаємо назви птахів. Чому люди вшановують птахів пам‘ятниками? Виконати завдання с. 105. Дізнайтеся, у яких країнах і за які корисні справи люди вшанували птахів.

19. Діагностична робота.

20. Мешканці водойм. Виконати завдання с. 106, опрацювати статтю.

21. Риби. Виконати завдання с. 107.

22. Охорона мешканців водойм. Виконати завдання с. 108, опрацювати статтю.

23. Сторінка дослідника. Як орієнтуватися у лісі?

24. Підсумок за розділом. Виконати завдання с. 109 - 110.

ЛІТО, ЛІТЕЧКО !

25. Кольорові сторінки природи : літо.

26. Літні зміни у неживій природі. Виконати завдання : скласти розповідь, як потрібно поводитись під час грози.

27. Діагностична робота.

28. Життя рослин влітку. Рослини і тварини лісу.

29. Я дружу з природою.Охорона природи.

30. Узагальнення спостережень за змінами в природі впродовж року.

Англійська мова

1. Фотографії у зоопарку. Описати тварину за фотографією.Опрацювати лексику.Впр.3с.68 (записати слова у словник та вивчити їх).Практикування учнів у читанні.Впр.5с.68.Впр.2с.70

2. Відгадай,яку тваринку я бачу.Практикування учнів у читанні. Впр.2с.72

3. Виконуємо дії. Що я роблю вдень.Переглянути відео за поданими посиланнями:https://www.youtube.com/watch?v=37E4spBjmF4,https://www.youtube.com/watch?v=6mGEvqfYcBM

4. Дні тижня. Переглянути відео за поданим посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ.Опрацювати назви днів тижня (записати у словник та вивчити).Практикування учнів у читанні.Впр.4 с.77

5. Розповідаємо про себе.Переглянути відео за поданим посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM.Практикування учнів у читанні с.78

6. Я плаваю як риба. Опрацювати лексику.Впр.3с.80 (записати слова у словник та вивчити їх).Практикування учнів у читанні.Впр.5с.80.Впр.3с.82

7.Вона стрибає як жабенятко. Розповісти про дію,яку виконує однокласник.Переглянути відео за поданим посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs.Практикування учнів у читанні.Впр.1с.83

8. У моїй сім’ї у вечері! Повторити назви днів тижня.Практикування учнів у читанні.Впр.6 с.85

9. Сім’я на відпочинку.Опрацювати лексичний матеріал (записати слова у словник та вивчити їх).Впр.3 с.86

10. Робота над змістом прочитаного тексту.Практикування учнів у читанні.Впр.5,6 с.87

11. Час обіду. Родинний пікнік. Опрацювати лексику (записати назви фруктів у словник та вивчити їх).Впр.2с.88. Практикування учнів у читанні. Впр.3с.88

12. Граматика. Вживання артиклів «а/аn». Переглянути відео за поданим посиланням https://www.youtube.com/watch?v=G-nD0okiRq4. Виконати письмово у тоненькому зошиті. Впр.5 с.88

13. Дитяче меню. Практикування учнів у читанні. Впр.4 с.89

14.Фрукти та овочі у моєму саду. Робимо покупки у магазині.Опрацювати назви овочів(записати у словник та вивчити).Впр.2 с.90.Практикування учнів у читанні.Впр.4 с.90

15.Сніданок, обід, вечеря. Практикування учнів у читанні. Впр.1 с.91

16.Макс і Тім друзі. Мені подобаються банани.Практикування учнів у читанні. Впр.4 с.92.Також виконувати вправи із друкованого зошита по порядку.

17. Систематизація отриманих знань за тему. Повторення лексичного матеріалу. Практикування учнів у читанні.Впр. 2 с.94 - 95.Вер. 7 с.99

18. Де його чоботи? Повторення питальних слів та вивчених найменувань одягу.Переглянути відео за поданим посиланням:https://youtu.be/Q_EwuVHDb5U

19. Повторення та систематизація прийменників : " in /on/ under. Переглянути відео за поданим посиланням:https://youtu.be/8F0NYBBKczM

20. В яку погоду ти візьмеш із собою парасольку? Опрацювати назви пір року та різновиди погоди ( записати слова у словник та вивчити їх) Переглянути відео за поданим посиланнями:https://youtu.be/owppK-GHPTU,https://youtu.be/tfAB4BXSHOA

21. Пори року. Практикування учнів у читанні.Впр. 2 с. 101. Вивчити напам'ять куплет про одну із пір року ( впр.2 с.101)

22. Моя улюблена пора року. Записати невідомі слова у словник та вивчити їх( ст.102).Практикування учнів у читанні.Впр. 5 с.102

23. Зручний одяг. Опрацювати нові найменування одягу, записати їх у словник та вивчити. Виготовити малюнок на якому зобразити улюблену пору року та одяг який вдягаєте у цю пору.

24. Діагностика отриманих знань та навиків письма. Виконати письмово: Впр. 7,с. 104

25. Проектна робота: виготовити міні книжку із зображеннями улюбленого одягу.

26. Пори року та погода. Переглянути відео за поданим посиланням: https://youtu.be/eXFe4tUCd40

27. Систематизація отриманих знань із теми. Повторити слова із теми "Природа та погода".

28. Оцінити, що вміємо та що треба ще допрацювати. Систематизація отриманих знань із поданих відеозаписів, підручника та словника. Практикування учнів у читанні.Впр. 5 с.106

29. Час історій.Розвиток навиків читання:с.108 (читати та перекладати)

30. Яка погода подобається моїм друзям або родичам? Запитати своїх родичів про улюблену пору року, та записати відповіді у зошит. Практикування учнів у читанні:Впр.8 с. 111 ( читати та перекладати)

31. Повторення вивченого лексичного та граматичного матеріалу за другий семестр. Практикування учнів у читанні: с.112 (читати та перекладати)

Інформатика (у курсі "Я досліджую світ")

Тема. Інструменти для роботи з текстом у графічному редакторі.

Тема. Пристрої, що полегшують роботу людини.

Тема. План виконання завдання. Планування в нашому житті

Тема. Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів

Тема. Комп’ютерне середовище виконавців

Тема. Передбачення результату виконання алгоритму

Тема. Зміна виконавця у середовищі Скретч

Тема. Фрагмент малюнка та дії, які можна з ним виконувати.

Тема. Створення малюнків за готовими алгоритмами

Кiлькiсть переглядiв: 1396

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.