Українська мова

Тема Стилістистична норма

Параграф с. 154-184.Вправа 5(письмово) с. 156.Вправа 7(письмово) с.157. Виконати тестові завдання с.170,171.

Тема 2.Стилістична норма. Оцінна лексика. Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.Параграф 48 (с. 168 -172)

1. Опрацювати матеріал на с. 168, 169.

2. Виконати вправи 2, 3(усно) с 169.

3. Виконати тестові завдання ( с. 170, 172) (письмово)

Тема 3.Стилістичні можливості фразеологізмів.Параграф 49 (с. 173 - 176 )

1. Вивчити правила на с. 173-174.

2. Виконати справу 4 (усно) с. 174, вправи 5, 6 (письмово) с. 174, 175.

3. Переглянути експрес - урок "Що означає вислів гроші не пахнуть?"

Тема 4.Стилістичні особливості частин мови.Параграф 50, 51 (с. 177, 185)

1. Опрацювати матеріал на с. 177 - 181

2. Виконати вправи:

2, 3 (усно) с. 178

2, 4 (усно) с. 182, 183

7 (письмово ) с. 180

5 (письмово) с. 183, 184.

Тема 5. Практична риторика. Інформаційні жанри. Діалогічні жанри.Параграф 53-56 с. 189 - 194.Виконати вправи 2, 3 (усно)4, 5, 6 (письмово) с. 187-188.Вправа 4 (письмово) 5 (усно) с. 193.

Тема 6.Оцінювальні жанри: похвала, осуд, рецензія, характеристика. Опрацювати параграф 57-58 .Виконати вправи 2, 3, 4 (усно)

Тема 7.Етикетні жанри привітання, вибачення.Опрацювати параграф 59-60.Виконати вправи 3, 4, 5 (письмово)


Українська література

1.Г. Тютюнник Новела "Три зозулі з поклоном".Прочитати твір (с. 180 - 183).

2.Ліна Костенко Роман "Маруся Чурай".Вивчити про Л. Костенко (с. 188 - 189).Прочитати роман у віршах "Маруся Чурай".Виконати завдання 6, 7(усно) с. 190-191.

3.Ліна Костенко. Роман у віршах "Маруся Чурай ". Прочитати роман у віршах "Маруся Чурай" с. 222 - 233. Виконати тестові завдання с. 221-222

4.Василь Стус. Загальний огляд життя і творчості поета. с. 233 - 235. Написати паспорт поезії "Господи, гніву пречистого..."

5. Вивчити напам'ять одну з поезій В. Стуса.( "Господи, гніву пречистого..." або "Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...")

6.Тема. Сучасна українська література. Поезія: І. Римарук "Обнова", Ю. Андрухович "Астролог", "Пісня мандрівного спудея", О. Забужко "Рядок з автобіографії", "Читаючи історію", О. Ірванець "До французького шансоньє", С. Жадан "Музика, очерет...", "Смерть моряка".Виконати усно завдання на с. 247-248. Підготувати презентацію про творчість поетів-сучасників (на вибір).

7.Тема.Сучасна українська література. Поезія: І. Римарук "Обнова", Ю. Андрухович "Астролог", "Пісня мандрівного спудея", О. Забушко "Рядок з автобіографії", "Читаючи історію", О. Ірванець "До французького шансоньє", С. Жадан "Музика, очерет...", "Смерть моряка".Виконати усно завдання на с. 247-248.Підготувати презентацію про творчість поетів-сучасників (на вибір).

8.Тема. Узагальнення і систематизація вивченого.


Зарубіжна література

1.Життєвий і творчий шлях Хемінгуея.Повість-притча "Старий і море". Філософсько-символічний сенс сюжету. Підібрати матеріал для характеристики образу

Сантьяго. 2.Г.Маркес. Життєвий і творчий шлях письменника. "Стариган з крилами".Риси"магічного реалізму" в оповіданні. Прочитати"Стариган з крилами"

3.Маркес.Життєвий і творчий шлях письменника."Стариган з крилами" Поєднання буденного і фантастичного як характерні риси "магічного реалізму " в оповіданні. Прочитати оповідання. Відповідати на питання 2-8(с.151). Написати на чернетці твір на одну із тем: "Старий і море"-вічна картина світу і людського існування. Трагікомічне ставлення людей до дива в оповіданні Маркеса"Стариган з крилами".

4.Загальна характеристика європейського театру.Виникнення"театру абсурду". Прочитати статтю з підручника на с.160-162.

5.Постмодернізм - одне з яскравіших літературних явищ другоі половин 20ст. Прочитати статтю з підручника на с.163-168.

6.М. Павич.Утілення в оповіданні"Дамаскін" рис постмодернізму. Прочитати оповідання"Дамаскін". Відповідати на питання:Які риси постмодернізму ви відмітили в оповіданні?

7.Й.Бродський"Пілігрим","Різдвяна зірка". Прочитати вірші.


Іноземна мова(Англійська мова)

1.Тема.Емоційна зрілість.Усно ex.2,3, p.215-216, ex1, p217, ex2, p218, ex.4, p218(писм)

2.Тема. Молодіжні організаціі і групи.Читати ex1,p219.Письмово ex2, p220.Опрацювати ex.1,2, p223.

3.Тема. Україна.Читати ex2, p228-229.Лексика с.230.

4.Тема.Украіна в світі.Лексика с.230. Виконати ex4,p230, ex5, p230-231, ex1,2 p232, ex3,4, p233.

5.Тема. Міжнародні організаціі.Лексика с.235.Ex1-2 p234(усно),ex.3, p234(писм.)

6.Міжнародні організаціі. лексика с235, впр 1,2, с134( усно),3,с235(писм), 1, с235.

7. Міжнародна співпраця.Лексика с 237, впр1,2 с 237, впр 3, с 238, 1,с239, письмо впр3, с240.

8.Відомі люди.Чит. впр1, с241, усно впр 3,4, с242, писм. впр 2 с 242.

9. Англ мова- мова міжнародного спілкування.(пілготувати розповідь).

Працюємо по підручнику.Get 200(1).

10.США. Американська мрія. Лексика с.136, усно впр.1,2,4,ст 136, писм впр.3, ст136.

11. Великобританія. Краіна і люди. Лексика. с.138, впр.3,4,5,6 ст138.

12. Австралія і Нова Зеландія. впр.1,2,3, ст136, 6,8 ст137.

13. Культурний калейдоскоп. впр.1,2,3, ст.138, впр.6,7,8, ст139

14. Підсумковий урок по темі Країни виучуваної мови. Самостійна робота.

15.З 14.05 Контрольні роботи з аудіювання, читання, письма і говоріння за ІІ семестр по розкладу.


Історія України

11- А кл.

Розділ:Творення нової України.

&28.Україна в2010-2014рр.ст205-207.

&28.Революція Гідності. Небесна Сотня.ст208-211.

&29.Україна в системі міжнародних відносин.ст212-214.

&29.Окупація Криму Російською федерацією .Початок агресії Росії на сході України.ст214-217.

Розділ: Творення нової України.

&29.Антитерорестична операція збройних сил України проти збройної агресії Росії.ст215-217.

&29.Реакція світової спільноти на збройну агресію Росії.Санкції проти Росії.ст217-219.

&29.Дострокові вибори президента та Верховної Ради 2014р .ст219-221.

&29.Мінські угоди.,,Норманський формат''.Операціяст об'єднаних сил.ст221-224.

&29.Україна на шляху реформ.Асоціація. Безвізовий режим.ст224-225.QR-код ст225.

&30.Створення Православної церкви України.Надання Томосу. Ст231-235.

Розділ Творення нової України.

Практичне заняття.Загрози суверенітету України в умовах "гібридної війни".ст214-220.Матеріали медіа ресурсів.

&30.Особливості розвитку культури. ст225-227.

&.30.Особливості розвитку освіти та науки .ст227-230.

&30.Основні здобутки української культури та спорту.ст230-231.

Розділ: Творення нової України.

&30Релігійне та церковне життя в Україні.С.231-236.

Практичне заняття .Зовнішні та внутрішні загрози суверенітету України в період гібридної війни.С.236-237.

Українці у світі. Зв'язки з українською діаспорою.Матеріали медіа ресурсів.

Урок узагальнення по пройденому розділу. С.237-238.

Узагальнення до курсу др пол хх- поч ххl ст.

11-Б кл.

Розділ .Становлення України як незалежної держави.

&22.Основний закон України.Конституція 1996р.ст168-170.

&24.Економічний розвиток України ст178-183.

&25.Етносоціальні процеси та рівень життя населення.ст184-186.

&25.Повернення кримських татар на історичну батьківщину.Міжнародні відносини України.ст186-188.

Розділ:Становлення України як незалежної держави.

&26.Зовнішня політика та міжнародні зв'язки України у1992-2005рр ст189-191.

&.26.Євроінтеграція України.Конфлікт навколо о.Тузла.ст192-197.

&27.Суспільно -політичне та економічне життя України в2005-2010рр.Помаранчева революція.ст200-203

&27.Економічне життя України. 2005-2010рр.ст203-204.

&28.Суспільно -політичне життя2010-2013рр.ст205-207

Узагальнення знань по пройденому розділу .QR-код,ст199.

Розділ:Творення нової України.

&28.Революція гідності.ст207-2011.

Розділ:Творення нової України .

&29.Збройна агресія Росії проти України.Окупація Криму.ст212-215.

&29.Антитерорестична операція збройних сил України проти російського агресора.ст215-217.

&29.Реакція світової спільноти на збройну агресію Росії.Санкціїї проти Росії.ст217-219.

&29.Дострокові вибори президента та Верховної Ради 2014р.ст219-221.

Розділ:Творення нової України.

&29.Укладення нових Мінських угод .Декомунізація.ст222 що-224.Практичне заняття.Загрози суверенітету України в умовах гібридної війни.ст236-237.

&30.Особливості розвитку культури.Наука та освіта.ст225-230.

&30.Основні здобутки культури та спорту.Релігійне і церковне життя.ст230-236

Урок узагальнення по пройденому розділу.ст237-238.

Узагальнення до курсу др пол хх- поч ххl.


Всесвітня історія

Розділ:Міжнародні відносини.

&29.Період розрядки в міжнародній політиці. ст207-214

&30.Проблема міжнародного тероризму.ст215-217.

&30.Агресія Російської федерації проти України.ст218-222.

Розділ6.Повсякденне життя і культура

&32.Постіндустріальне суспільство.Засоби масової

інформації та розвиток: освіти в зарубіжних країнах.ст230-236.

&32.Науково-технічна революція основні здобутки на зламі ХХ-ХХl ст.ст230-233

&32.Зміни у змісті та характері праці та соціальному забезпеченні людей країн світу.ст233-234

Розділ6 Повсякденне життя і культура.

&.33.Становлення постіндустріального суспільства.Культура "віртуальної реальності".ст235-238.

Практичне заняття.Модерне та постмодерне суспільство:тяглість та зміни.&33.ст239-244.

Розділ:Повсякденне життя і культура.

&34.Основні тенденції розвитку світу в др пол хх- на поч ххl ст.

Урок узагальнення до розділу.ст253-154.

Україна у світовому співтоваристві.Матеріали масмедіа.


Алгебра (11-А)

Тема. Класичне означення ймовірності випадкової події. Вправи:14.11,14.15,14.17,14.18

Тема. Елементи математичної статистики. Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення. Вправи:15.1,15.4,15.5,15.7,15.18

Тема. Графічне подання даних про вибірку. Вправи:15.14,15.15

Тема. Повторення вивченого. Подільність натуральних чисел. Ознаки подільності. Вправи: 24.1, 24.5, 24.9, 24.11

Тема. Раціональні числа та дії над ними. Вправи: 24.20, 24.27, 24.29, 24.35

Тема. Пропорційні величини. Відсоткові розрахунки. Вправи: 24.39, 24.41, 24.44, 24.50

Тема. Раціональні вирази. Вправи: 24.58, 24.61

Тема. Алгебраїчні рівняння. Системи алгебраїчних рівнянь. Вправи: 24.64, 24.66, 24.68, 24.70

Тема. Нерівності і способи їх розв'язування. Вправи: 24.77,24.79

Тема. Тригонометричні,показникові та логарифмічні рівняння та нерівності. Вправи: 24.146,24.149,24.156,24.169,24.171

Тема. Функції.Властивості функції.Елементарні функції та їх графіки. Вправи: 24.106,24.107

Тема. Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст. Вправи:24.174,24.175,24.176,24.177,24.178

Тема. Застосування похідної. Вправи 24.182,24.183 ,24.184

Тема. Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла. Вправи 24.185,24.187,24.188

Тема. Інтеграл та його застосування. Вправи:25.395,25.396,25.297,25.398,25.399,25.400

Тема. Основні поняття комбінаторики. Вправи:13.11,13.22,13.29,14.11,14.14,14.18

Тема. Основні поняття теорії імовірностей. Вправи: 25.402,25.404,25.406,25.407,25.409,25.411

Тема. Виконання тестових завдань в форматі ЗНО. Завдання:№5№8№9№11


Алгебра (11-Б)

Тема. Числові множини. Дії над числами. Вправи:25.2,25.9,25.12,25.31,25.35

Тема. Формули скороченого множення. Вправи:25.102,25.104,25.105,25.107

Тема. Степені. Ірраціональні вирази. Вправи:25.216,25.218,25.220,25.226,25.231,25.237

Тема. Тригонометричні вирази. Вправи:25.359,25.321,25.325,25.327

Тема. Логарифмічні вирази. Вправи:25.359,25.361,25.364,25.366

Тема. Означення і основні властивості функцій. Вправа:25.256,25.258,25.260,25.267,

Тема. Лінійна функція. Вправи:25.268,25.269,25.270,25.271

Тема. Квадратична функція. Вправи:25.272,25.273,25.274,25.276

Тема. Степенева функція. Вправи:25.277,25.278

Тема. Тригонометричні. Вправи:25.317,25.318

Тема. Показникова та логарифмічна функця. Вправи:25.352,25.354,25.355,25.356

Тема. Раціональні рівняння. Системи алгебраїчних рівнянь. Вправи: 25.117(1,4), 25.118(4, 6), 25.120, 25.124, 25.138, 25.141(1,2), 25.145

Тема. Алгебраїчні рівняння та системи рівнянь, як моделі реальних ситуацій. Вправи: 25.149, 25.151, 25.154, 25.158, 25.164, 25,166

Тема. Числові нерівності та їх властивості. Лінійні та квадратні нерівності ті їхні системи. Метод інтервалів. Вправи: 25.190, 25.194, 25.196, 25.198, 25,207, 25.210, 25.212, 25.214

Тема. Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння і нерівності. Вправи: 25.360, 25.362, 25.367, 25.369, 25.372, 25.374

Тема. Похідна та її застосування. Вправи: 25.377, 25.379, 24.282, 25.388, 25.389, 25.390

Тема. Розв'язування нерівностей з модулями. Вправи: 25.228,25.166

Тема. Розв'язування задач на рух. Вправи: 25.161,25.166

Тема. Розв'язування задач на спільну роботу. Вправи: 25.160,25.167

Тема. Числові послідовності прогресії. Вправи: 25.287,25.289,25.304,25.310


Геометрія(11-А)

Тема. Розв’язувння задач на знаходження об’ємів геометричних тіл. Задачі:23.24,23.29,23.31,23.43

Тема. Прямі та площини у просторі. Задачі:25.60,25.61,25.62,25.69

Тема. Розв’язування задач на знаходження відстаней та кутів у просторі. Задачі:25.55,25.57,25.65,25.68

Тема. Вектори. Вправи: 25.71, 25.74, 25.79, 25.80, 25.82

Тема. Геометричні перетворення. Вправи: 25.84, 25.87, 25.89, 25.97

Тема. Трикутники. Вправи: 25.4, 25.7, 25.9, 25.17, 25.20, 25.28

Тема. Чотирикутники. Правильні многокутники. Вправи: 25.31, 25.35

Тема. Розв'язування задач на знаходження площ поверхонь і об'ємів призми, піраміди. Розв'язування задач: 25.129,25.136

Тема. Розв'язування задач на знаходження об'ємів і площ поверхонь циліндра, конуса, кулі. Задачі:25.140,25.143,25.144

Тема. Розв’язання задач на знаходження площ, об’ємів циліндра,конуса,кулі. Задачі:25.114,25.120,25.123,25.129,25.139,25.140,25.143,25.145


Геометрія (11-Б)

Тема. Розв’язування задач на знаходження об’ємів і площ поверхонь тіл обертання. Вправи: §18 №18.82,18.83,18.85,18.86,18.88,18.89

Тема. Кути на площині їх види та властивості. Вправи:19.11,19.12,19.49,19.50

Тема. Коло та круг їх елементи та властивості. Вправи:19.95,19.98,19.102

Тема. Повторення. Трикутники. Задачі: 19.2, 19.4, 19.6, 19.8, 19.11, 19.14, 19.17, 19.34

Тема. Чотирикутник. Правильні многокутники. Задачі: 19.58, 19.60, 19.61, 19.64, 19.68, 19.70, 19.71, 19.74, 19.78, 19.81, 19.86

Тема. Декартові координати на площині. Задачі: 19.107, 19.108, 19.109, 19.111

Тема. Аксіоми стереометрії та наслідки з них.

Тема. Паралельність та перпендикулярність прямих і площ у просторі. Задачі:18.3,18,4

Тема. Знаходження кутів і відстаней у просторі. Задачі:18.44,18.46

Тема. Вектори в просторі. Задачі:19.132,19.134

Тема. Многогранники. Перерізи многогранників площиною. Правильні многогранники. Задачі:18.15,18.8,18.21,18.22

Тема. Вектори в просторі. Задачі:19.127,19.129

Тема. Об’єми та площі поверхонь многогранників. Задачі:18.64,18.68,18.70,18.74

Тема. Об’єми та площі поверхонь тіл обертання.Задачі: 18.81,18.89,18.86,18.88.


Біологія і екологія (11-А)

Тема. Визначення, об'єкт, предмет і завдання екології. Прочитати § 78 (пункт 1)

Тема. Короткий нарис розвитку екології. Прочитати § 78 (пункт 2)

Тема. Структурні підрозділи екології. Прочитати § 78 (пункт 3-4), §79

Тема. Екологічні фактори. Прочитати § 80 (пункт 1)

Тема. Вплив біотичних факторів. Прочитати § 80 (пункт 2)

Тема. Основні закони центральної екології. Прочитати § 81 (пункт 1)

Тема 7-8. Поняття про екологічну валентність організмів. Прочитати § 81 (пункт 2-4)

Тема. Адаптація до впливу факторів. Прочитати § 82

Тема. Екологічна ніша. Прочитати § 83

Тема 11-12. Правило обов'язкового заповнення екологічної ніші. Прочитати § 84.

Тема. Визначення терміну популяція, види популяцій та субпопуляційних груп. § 85, пункт 1.

Тема. Статичні параметри популяцій. § 85, пункти 2-3.

Тема. Динамічні параметри. § 86, пункти 1-2.

Тема. Поняття ємності середовища. § 86, пункти 3-4.

Тема. Екосистема як центральний об'єкт вивчення екології. § 87, пункти 1-2.

Тема. Види екосистем. § 87, пункти 3-4.

Тема. Склад екосистеми. Вивчити характеристику основних наземних біомів.(С 183).

Тема. Функціональна роль популяцій в біогеоценозах. § 88, пункти 3-4.

Тема. Просторово-часова неоднорідність біоценозів. § 88, пункти 1-2.

Тема. Структурне різноманіття біоценозів. § 89.

Тема. Часова неоднорідність екосистем .§ 90.

Тема. Трофічна структура біоценозу та екологічні піраміди. § 91, пункти 1-3.

Тема. Трансформація речовин та енергії в екосистемах, продуктивність біоценозу. § 91, пункти 4-5.

Тема Сучасні уявлення про біосферу як глобальну екосистему. Практична робота. Розрахунок енергетичного балансу біосфери. Оцінка ролі продуцентів в енергетичному балансі. § 92, пункти 1,2.(до пр.р. С.193 підручника).

Тема Структура та складові біосфери. § 92, п.3,4.

Тема Жива речовина і її роль у біосфері. Біогеохімічні цикли. § 93.

Тема Еволюція біосфери, причини і наслідки змін біосфери. § 94, п.1,2.

Тема Основні чинники еволюційного процесу. § 94 до кінця.

Тема Сучасний етап розвитку біосфери та роль людини. §.95, п.1,2.

Тема Основні глобальні екологічні проблеми сучасної біосфери. § 95, п.3.

Тема Основні уявлення про антропогенний вплив на біосферу. §.96.

Тема Види забруднення, їх наслідки для екосистем та людини. § 97, п.1,2.

Тема Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля. § 97, п.3,4.

Тема. Екологічна складова управління та поводження з відходами виробництва та споживання. §98, п.1,2.

Тема. Фактори порушення якості атмосфери. §98, п.3,4.

Тема. Основні причини порушення якості природних вод. §99.

Тема. Загальні уявлення про геологічне середовище. §100, п.1,2.

Тема. Причини деградації грунтів. §100, п.3,4.

Тема. Антропогенний вплив на біологічне різноманіття. §101.

Тема. Сучасні напрямки охорони природи. §102.

Тема. Міждержавні угоди та екологічна політика України. §103.

Тема. Базові положення природокористування. § 104.

Тема. Природні ресурси, принципи їх класифікації. ПР.р. Критичний аналіз існуючих класифікації природних ресурсів ( С. 217 підручника).

Тема. Основні закони природокористування. §105.

Тема. Природокористування в контексті сталого розвитку .§106.

Тема. Природоохоронне законодавство України. §107.

Тема. Природоохоронна та екологічні громадські ініціативи.

Узагальнення знань.


Біологія і екологія (11-Б)

Тема. Сучасні екологічні проблеми у світі і Україні. Прочитати § 34

Тема. Вплив забруднення. Прочитати § 36

Тема. Поняття про якість довкілля. Прочитати § 35

Тема. Антропічний вплив на атмосферу. Прочитати § 37

Тема. Причини порушення якості природних вод. Прочитати § 38

Тема. Основні джерела антропічного забруднення грунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони грантів. § 39.

Тема Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери. § 40.

Практична робота 3. Оцінка екологічного стану свого регіону. с.203 підручника, практикум, матеріали з інтернету.

Тема. Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди. Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України. § 41

Тема. Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку. § 42

Тема. Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони є довкілля. § 43

Тема. Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів. § 44

Тема. Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів. Явище гетерозису та його генетичні основи. § 45

Тема. Значення для планування селекційної роботи вчення М.І.Вавілова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості. § 46

Тема. Генна інженерія людини. Біотичні проблеми сучасної медицини. §49.

Тема. Сучасна біотехнологія та її основні напрямки. §50

Тема. Поняття про біологічну небезпеку.§51.

Тема. Проєкт на тему "Клонування організмів", "Нанотехнології в біології", "Трансгенні організми: за і проти".

Тема. Узагальнення.Роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства.


Географія

Тема. Виробництво с/г продукції у світі: природні, соціальні, економічні чинники, особливості просторової організації. Прочитати § 77

Тема. Сучасна географія виробництва транспортних засобів , електроніки, фармацевтичної продукції , чинники участі національних економік у глобальних ланцюгах даної вартості. Прочитати § 78 ст. 235-240

Тема.Політична географія та геополітика. Опрацювати §26.

Тема. Українська держава. Оцінка економіко- географічного положення. Опрацювати §27.

Тема. Населення України. Опрацювати §28.

Тема. Економіка України. Характерні риси. Опрацювати §29.

Тема. Сучасний стан основних галузей економіки. Опрацювати §30-§32.


Фізика (11-А)

Тема. Квантові властивості світла. Гіпотеза Планка. Світові кванти. Стала Планка. Домашнє завдання: вивчити § 23 ст. 164

Тема. Енергія та імпульс Фотона. Тиск світла. Домашнє завдання: вивчити § 23 ст. 65

Тема. Фотоефект. Досліди Столєтова. Домашнє завдання: вивчити § 24 ст. 166

Тема. Теорія Ейнштейна. Рівняння фотоефекту. Фотон. Домашнє завдання: вивчити § 24 ст. 167

Тема. Фоторезистори та фотоелементи. Застосування фотоефекту, сонячні батареї. Домашнє завдання: вивчити § 24 ст. 168

Тема. Ренгенівське випромінювання, його застосування в медицині та техніці. Робота І. Пулюя. Домашнє завдання: вивчити § 76 ст. 287-288 (старий підручник)

Контрольна робота. Предметна компетентність ст. 162, завдання №1-10

Навчальні проекти:

 1. Поляроїди
 2. Дисперсія та поляризація світла.

Тема 6:

 1. Розвиток уявлень про атоми.
 2. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома, її якісне обгрунтування на основі постулатів Бора. Енергетичні рівні атома.
 3. Випромінювання та поглинання світла атомами. Лінійчасті спектри.
 4. Принцип дія лазаря.
 5. Взаємодія між нуклеонами в ядрі, стійкість атомних ядер. Енергія зв’язку атомного ядра. Деорект мас.

Проекти:

 1. Електромагнітні хвилі в природі і техніці
 2. Лютінісценсія фотохімічна дія світла
 3. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Шкала електромагнітних хвиль.

Тема. Природна та штучна радіоактивність, види радіоактивного випромінювання. Закон радіоактивного розпаду. Отримання та застосування радіонуклідів. § 26, ст. 181-185

Тема. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання і захист від нього. Дозиметр. Ст.184

Тема. Ядерні реакції, способи вивільнення ядерної енергії. Ланцюгова реакція поділу ядер і термоядерні реакції. § 27. Ст. 186-188

Тема. ядерний реактор, перспективи створення термоядерного реактора. Ст. 189-190

Тема. Елементарні частинки, їх класифікація. Поняття про фундаментальні взаємодії. Ст. 193

Тема. Лабораторна робота №5. Ст.192

Тема. Лабораторна робота №6. Дослідження третіх заряджених частинок за фотографіями. Ст.

Тема. Практикум з розв'язування задач. Ст. 169-171

Тема. Підсумкова річна контрольна робота 25.05 (зробити фотозвіт)

Навчальні проекти.

1. Атомна і ядерна фізика

Тема. Сучасні уявлення про будову речовини. Сучасні методи дослідження будови речовини. Нанокомпозити і нанотехнології.

Тема. Роль науки в житті людини та в суспільному розвитку.


Фізика (11-Б)

Тема. Поляризація світла. Поляроїди. Опрацювати ст.152-159

Тема. Практикум із розв'язування задач. Ст. 162 впр. 1,2,5,7

Тема. Розв'язування вправ ст.162 впр.6,8,9,13

Підготувати проекти з теми Хвильова і квантова оптика

Тема. Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Стала Планка. § 23.п.1

Тема. Енергія та імпульс фотона. Тиск світла. §23 п.2

Тема. Фотоефект.Досліди Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту. § 24

Тема. Теорія Ейнштейна. Рівняння фотоефекту. Фотон. § 24 п.2 задача 1,2,3.ст 169-171

Тема. Фоторезистори та фотоелементи. Застосування фотоефекта, сонячні батареї.§ 24 п.2, 3

Тема. Рентгенівське випромінювання, його застосування в медицині і техніці. Роботи І. Пулюя.

Тема. Люмінісценція. Фотохімічна дія світла. §23

Тема. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Шкала електро-магнітних хвиль. Властивості електро-магнітних хвиль різних діапазонів. §23.п.3

Проект "Електромагнітні хвилі в природі та техніці"

Розділ "Атомна і ядерна фізика."

Тема. Розвиток уявлень про атоми. § 26 п.1

Тема. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома, її якісне обґрунтування на основі постулатів Бора. Енергетичні рівні атома. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм як загальна властивість матерії. § 25 п.1, задача 3 стор.197

Тема. Випромінювання та поглинання світла атомами. Лінійчасті спектри. §25

Тема. Принцип дії лазера

Тема. Взаємодії між нуклонами в ядрі, стійкість атомних ядер. Енергія зв'язку атомного ядра. Дефект мас. §26, п.2

Тема. Ядерні реакції, способи вивільнення ядерної енергії. Ланцюгова реакція поділу ядер і термоядерного реакції. §27 п.1

Тема. Елементарні частинки, їх класифікація. Поняття про фундаментальні взаємодії.

Тема. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №6 Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями.

Тема. Практикум із розв'язування задач


Астрономія (11-А)

Тема. Еволюція зір. Білі карлики. Нейтронні зорі. Чорні діри. Домашнє завдання: вивчити § 37 ст. 250-252

Тема. Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Домашнє завдання: вивчити § 38 ст. 254-255

Тема. Підсистеми Галактики та її спіральна структура. Надмасивна Чорна діра в центрі Галактики. Домашнє завдання: вивчити § 38 ст. 257-260

Тема. Світ галактик. Активні ядра галактик. Спостережні основи космології.

Тема. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження і еволюція Всесвіту.

Тема. Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Формула Дрейка.

Тема: Пошук життя за межами Землі. Питання існування інших Всесвітів. Мультивсесвіт


Астрономія (11-Б)

Підсумковий урок розділу "Сонце-найближча зоря". Опрацювати § 36

Тема. Зорі та їх класифікація. §36 (3,4)

Тема. Звичайні зорі. Подвійні зорі. Фізично-змінні зорі. Планетні системи інших зір. § 37 п.1

Тема. Еволюція зір. Білі карлики. Нейронні зорі. Чорні діри. §37 п.2

Тема. Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Спостерігайте за зоряним небом, а не сидіть в телефонах.

Тема. Підсистеми Галактики та її спіральна структура. Надмасивна чорна діра в центрі Галактики.

Тема. Підсистеми Галактики та її спіральна структура. Надмасивна чорна діра в центрі Галактики.


Хімія

Тема. Біологічне значення металічних елементів. Повторити параграфи 24 25. Виконати завдання 197 с.157

Тема. Розвязування розрахункових задач вивчених типів

Повторити тему:" Неорганічні речовини і їхні властивості".

Тема. Солі, їх поширення у природі. Вивчити параграф 27 с.163 Виконати вправи 215-219 с.170

Тема. Якісні реакції на деякі йони. Сторінка 230 підручника.

Тема. Практична робота. Дослідження якісного складу солей. Сторінка 227 підручника. Перелік завдань буде надіслано на вайбер для учнів. Результати скинути на електронну пошту вчителя.
P.S. електронна пошта вчителя: vorona_halia@ukr.net

Тема. Поняття про жорсткість води та способи її усунення. Вивчити § 28. Відповісти на питання 226 - 231.

Тема. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Завдання будуть надіслано у вайбер групи учнів.

Тема. Практична робота. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами. Завдання будуть надіслано для кожного учня. Розв’язки завантажити на електронну пошту вчителя.

Тема. Сучасні силікатні матеріали. Вивчити § 29. Відповісти на питання 232 - 237.

Тема. Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні грунти. Вивчити § 30 ст.180 Відповісти на питання 239-246 ст.186

Тема. Розв'язування розрахункових задач вивчених типів.

Тема. Контрольна робота.

Тема. Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій. Вивчити § 34 ст. 207 Відповісти на питання 283-287 ст. 218

Тема. Роль хімії у розв'язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем. Захист навчальних проектів. Розв'язання проблем утилізації різних видів електричних ламп.

Тема."Зелена" хімія : сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією. Вивчити § 36 ст. 219 Відповісти на питання 288-290 ст .222


Технології

Тема. Відпочинок для стоп. Види і технології виконання педикюру

Тема. Призначення і види декоративної косметики. Види макіяжу

Тема. Визначення теми та завдань проєкту "Краса і здоров'я"

Тема. Зелена косметика. Лікарські трави та косметика.

Тема. "Бабусині рецепти".

Тема. Приготування очищувальних і відбілюючих засобів для догляду за шкірою обличчя в домашніх умовах.

Тема. Виконання робіт відповідно до обраних технік.

Тема. Виконання робіт відповідно до обраних технік

Тема. Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій

Тема. Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій

Тема. Презентація та оцінка проєктної діяльності.


Інформатика

Тема. Мультимедіа на веб-сторінках.

Тема. Застосування гіпертекстових, графічних, анімаційних та мультимедійних елементів на веб-сторінках.

Тема. Об’єктна модель документа.

Тема. Веб-програмування та інтерактивні сторінки.

Тема. Хостинг сайта.

Тема. Розміщення сайту на сервері.

Тема. Веб-сервер і база даних. Взаємодія клієнт-сервер.

Тема. Використання форм. Основні елементи форми.

Тема. Валідація та збереження даних форм.

Тема. Прикладний програмний інтерфейс.

Тема. Створення та налагодження інтерактивної веб-сторінки з використанням форм та веб-програмування.

Тема. Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці.

Тема.Пошукова оптимізація та просування веб-сайтів.

Тема. Оцінка сайту. Просування сайту


Фізична культура

Тема. Легка атлетика. Домашнє завдання:
1. виконувати спеціальні бігові вправи:
повторний біг 3*30м;
повільний біг - 1000м
2. Виконувати стрибкові вправи:
стрибок у довжину на двох ногах з місця

Формуємо вміння, навички, а також проявляємо бажання самостійно займатися фізичними вправами. З розумінням поставтеся до потреби фізичного вдосконалення. Свідомо ставтеся до власного здоров’я. Пам’ятайте про правила безпеки життєдіяльності під час занять загальнорозвивальними вправами, щоб не травмуватися.

Перед початком занять, провітрюйте приміщення.

Використовуйте цифрові пристрої для навчання техніки рухових навичок, фізичних вправ, оцінювання власного фізичного стану. Не знущайтеся з них лежачи на дивані.

Вправи виконуйте з помірним навантаженням, вони повинні мати оздоровчий характер.

Юнакам рекомендую виконувати загальнорозвивальні вправи з предметами. Дівчатам вправи амплітудного характеру для розвитку гнучкості. Продовжуємо виконувати стрибки на двох ногах з місця. Імітуйте метання з місця, обов’язково із-за голови.

Основною метою наших домашніх завдань з фізкультури являється - формування фізичного, духовного та соціального здоров’я; розвиток основних фізичних якостей; навчання техніки рухових дій; підвищення рівня фізичної підготовленості опанування техніки і тактики.

Так для оволодіння технікою бігу пропоную такі серії.

Перша серія:

 1. Ходьба на носках, руки зігнуті в ліктях, рухи руками, як при бігу.
 2. Ходьба з високим підніманням стегна.
 3. Ходьба по прямій лінії, тулуб прямо.
 4. Ходьба по розмітках, 30*40 см.
 5. Ходьба широким кроком.

Друга серія:

 1. Махи ногами вперед, в сторони. назад.
 2. Лежачи на животі, почергово та одночасно згинати ноги в колінах.
 3. Стоячи на колінах, повільний нахил назад.
 4. Бігові рухи ногами лежачи на спині.

Для розвитку рухових якостей (фізичної сили, спритності, координованості, витривалості, гнучкості та ін.) юнакам пропоную вправи з вантажем.

З метою профілактики травматизму на кожному занятті слід звернути увагу на правила безпеки під час занять.

Для дівчат додаю комплекс ранковою гімнастики: wym-1588276416509

Багато досліджень свідчать про те, що систематичне виконання комплексу фізичних вправ після сну позитивно впливає на стан здоров'я і ваш фізичний розвиток. Під впливом виконуючих вправ покращується кровообіг, зміцнюється нервова, дихальна, серцева - судинна системи, покращується діяльність органів травлення, стимулюється діяльність кори головного мозку, зміцнюється опорно-руховий апарат, розвиваються фізичні якості і сила волі, наполегливість, терпіння, підвищується працездатність.

Виконання вправ на свіжому повітрі, водні процедури сприяють загартовуванню організму. Заняття, особливо зранку виховують дисциплінованість, організованість, привчають дотримуватися режиму дня. Звертайте увагу на правильність виконання вправ, дотримуйтеся послідовності та кількості повторень кожно вправи.

До своїх комплексів включайте вправи з предметами та загальнорозвивальні вправи. Усі вправи повинні бути простими для виконання, цікавими і різноманітними. Не рекомендую виконувати вправи на силу з великими обтяженнями, статичного характеру. З метою профілактики травматизму на кожному занятті і звертайте увагу на правила безпеки під час занять.


Захист Вітчизни

Тема 3. Характерні види рятувальних робіт. Організація їх проведення. ст. 249

Тема 4. Поняття про дегазацію , дезактивацію та дезінфекцію. Порядок їх проведення. ст. 255

Тема 4. Санітарна обробка. Порядок та способи проведення. ст.274


Захист Вітчизни(ОМЗ)

1. Основи рятувальних та інших невідкладних заходів.

1.1. Характерні види рятувальних заходів. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних заходів на промислових об'єктах та в осередках ураження.

* Д/З Опрацювати відповідний параграф у підручнику.

1.2. Поняття про дегазацію, дезактивацію та дезінфекцію. Порядок та способи їх проведення. Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження.

*Д/З Опрацювати відповідний параграф у підручнику.

1.3. Знезаражуючі речовини і розчини. Санітарна обробка. Порядок та способи проведення.

* Д/З Опрацювати відповідний параграф у підручнику.

Кiлькiсть переглядiв: 1431

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.